facebook

Статии

Списание на Българската академия на науките

 
Списание на Българската академия на науките
 
Име Списание на Българската академия на науките
Адрес на редакция Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 6, София 1113
Телефон 873 74 27, 979 30 09
Главен редактор акад. ЯЧКО ИВАНОВ