facebook

Новини

СПИСЪК НА НОВОИЗБРАНИТЕ АКАДЕМИЦИ (ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ) НА БАН

ban DSC 0001РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА СПИСЪКА НА НОВОИЗБРАНИТЕ АКАДЕМИЦИ (ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ) НА БАН

във връзка с обявения конкурс (в електронния сайт на БАН и във в-к „Преса”, бр. 21 от 19.01.2015 г.) за провеждане на избори за нови академици (действителни членове) на БАН.

 Събранието на академиците, съгласно чл. 52, ал. 2 от Устава на БАН и чл. 12, ал. 4 от Правилника за избиране на академици и член-кореспонденти, в свои заседания, проведени на 8 и 9 май 2015 г., избра следните академици (действителни членове) на БАН:

 

Отделение „Природо-математически науки“


 •  Направление „Математически науки”
            Академик Юлиян Петров Ревалски
 
 • Направление „Физически науки”
             Академик Ангел Сашев Попов
 
 • Направление „Химически науки“
            Академик Христо Борисов Цветанов
 
 • Направление „Науки за Земята”
            Академик Иван Стефанов Загорчев


Отделение „Инженерни науки“

Академик Минчо Банков Хаджийски


Отделение „Биологически науки“

Академик Ваньо Иванов Митев

Академик Иван Георгиев Иванов


Отделение „Медицински науки“

Академик Иван Господинов Миланов

Академик Радомир Георгиев Радомиров


Отделение „Изкуство и изкуствознание“

Академик Крум Димитров Дамянов

Академик Георги Любенов Минчев


Отделение „Аграрни и лесовъдни науки”

 Академик Мария Ангелова Балтаджиева