facebook

Новини

Номинирани кандидати в конкурса за нови академици и член-кореспонденти на БАН – 2012 г.

Управителният съвет на Българската академия на науките
на основание чл. 7 от Закона за БАН и чл. 52 от Устава на БАН

О б я в я в а
номинираните кандидати в конкурса за нови академици (действителни членове) и член-кореспонденти (дописни членове) на БАН – 2012 г., както следва:

 

І. За академици

Математически науки – 1 място:

1. Чл.-кор. Веселин Стоянов Дренски от ИМИ – БАН, номиниран от НС на ИМИ - БАН;  
2. Чл.-кор. Емил Иванов Хорозов от ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски”, номиниран от Факултетния съвет на ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски”.  
3. Чл.-кор. Иван Христов Димовски - номиниран от НС на ИМИ – БАН. 
4. Чл.-кор. Стефан Петров Радев - номиниран от НС на И-та по механика – БАН и НС на И-та по металознание - БАН; 
5. Чл.-кор. Юлиан Петров Ревалски от ИМИ – БАН, номиниран от НС на ИМИ - БАН;

Физически науки - 1 място:

1. Чл.-кор. Ангел Сашев Попов от И-та по металознание – БАН, номиниран от НС на И-та по металознание - БАН и от Съюза на учените в България; 
2. Проф. Богомил Живков Ковачев, номиниран от група академици; 
3.  Чл.-кор. Васил Методиев Андреев - номиниран от НС на НИМХ - БАН; 
4.  Проф. Владимир Кръстев Добрев - номиниран от НС на ИЯИЯЕ - БАН; 
5.  Чл.-кор. Георги Михайлов Младенов - номиниран от ФНТС; 
6.  Проф. Марин Мирчев Господинов - номиниран от НС на ИФТТ - БАН; 
7. Чл.-кор. Петър Асенов Атанасов - номиниран от НС на ИЕ – БАН; група академици. 
8.  Чл.-кор. Петър Атанасов Кралчевски от ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски”,  номиниран от ФС на Факултета по химия и фармация към СУ  „Св.Кл.Охридски” и от НС на ИОНХ – БАН. 
9.   Чл.-кор. Петър Йорданов Велинов - номиниран от НС на ИКИТ - БАН; 
10.  Проф. Пламен Христов Иванов - номиниран от НС на ИФТТ - БАН; 
11.  Проф. Тодор Русков Христов - номиниран от група академици; 
12.  Чл.-кор. Чавдар Пенев Стоянов - номиниран от НС на ИЯИЯЕ - БАН.

Инженерни науки – 2 места:

1.Чл.-кор. Атанас Димитров Ковачев от ЛТУ – София, номиниран от ФС на АФ на ВСУ - Варна; СУБ и група академици.
2. Чл.-кор. Венелин Стоянов Живков от ТУ – София, номиниран от ФС на МТФ на ТУ – София и ФНТС. 
3. Проф. Венко Николаев Бешков от ИИХ – БАН, номиниран от НС на ИЕЕС -  БАН и ФНТС; 
4. Проф. Георги Петров Високов, номиниран от АС на ХТМУ – София; ФНТС; НС на ИК-БАН.
5. Проф. Иван Стоянов Иванов, номиниран от ФНТС;  
6. Чл.-кор. Минчо Банков Хаджийски, номиниран от АС на ХТМУ – София; ФНТС;
7. Чл.-кор. Стефан Борисов Воденичаров от И-т по металознание – БАН, номиниран от НС на И-та по металознание - БАН; СУБ и НС на И-та по механика - БАН.  
8. Проф. Христо Боянов Бояджиев, номиниран от НС на ИЕЕС - БАН и СУБ; 
9. Чл.-кор. Чавдар Станоев Руменин от ИСИР – БАН, номиниран от НС на ИСИР-БАН;

Биологически науки – 1 място:

1. Чл.-кор. Андон Радев Косев от ИБФБМИ – БАН, номиниран от: НС на ИБФБМИ - БАН; НС на Института по невробиология – БАН; СУБ.   
2.  Чл.-кор. Боян Николов Роснев, номиниран от: НС на ИГ - БАН; СУБ. 
3.  Проф. Димитър Брайков Мичев, номиниран от: НС на И-та по лозарство и винарство – Плевен при ССА; АС на Аграрния университет – Пловдив;  НС на И-та по овощарство – Пловдив при ССА; НС на И-та по земеделие  – Кюстендил; СУБ.  
4. Чл.-кор. Иван Георгиев Иванов, номиниран от НС на ИМБ - БАН; СУБ; група академици.
5. Чл.-кор. Мария Ангелова Балтаджиева, номинирана от 
група академици; 
6. Чл.-кор. Мила Василева Власковска от Медицински университет – София, номинирана от: ФС на ФФ при Медицинския университет - София; НС на Национален център по заразни и паразитни болести, група академици.
7. Чл.-кор. Стоил Пешев Стоилов, номиниран от група академици.

Медицински науки:

А. Предклинична медицина – 1 място:

1. Чл.-кор. Владимир Атанасов Овчаров, номиниран от група академици. 
2.  Проф. Емилия Трайкова Запрянова, номинирана от група академици. 
3. Чл.-кор. Йордан Алексиев Йорданов, номиниран от: НС на ИЕМПАМ - БАН; група академици.
4. Чл.-кор. Радомир Георгиев Радомиров, номиниран от: НС на И-та по  невробиология - БАН; АС на Медицинския университет – Варна; 
АС на Медицинския университет – Плевен; група академици.

 Б. Клинична медицина – 1 място:

1.  Чл.-кор. Дамян Николов Дамянов от ИСУЛ, номиниран от: АС на Медицинския университет - Варна; СУБ; група академици.
2.  Чл.-кор. Николай Константинов Цанков, номиниран от АС на Военномедицинската академия; група академици.

Обществени науки – 1 място:

1. Чл.-кор. Атанас Цветанов Атанасов от ИИОЗ – БАН, номиниран от СУБ; група академици. 
2. Чл.-кор. Васил Костадинов Проданов от ИИОЗ – БАН, номиниран от ФС на ОИФ на УНСС;  
3. Чл.-кор. Иван Ангелов Златанов, номиниран от СУБ; група академици.
4. Проф. Николай Кирилов Василев от ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, номиниран от група академици; 
6. Проф. Петко Димитров Ганчев, номиниран от СУБ; Международно висше бизнес училище – Ботевград.
7. Проф. Сава Иванов Гроздев от ИМИ – БАН, предложен от АС на 
Пловдивски университет; НС на ФМИ при ПУ; ФМИ на Великотърновски университет; АС на Русенски университет; ПМФ на Югозападен университет – Благоевград; ФИ на Икономическия университет – Варна; НС на ФМИ при Шуменски университет;  АС на Висше училище по застраховане и финанси – София; СУБ.

Творци на изкуството  – 2 места:

1. Проф. Димитър Йорданов Христов, номиниран от НС на Института за изследване на изкуствата - БАН;  
2. Проф. Милчо Левиев, номиниран от АС на НБУ – София;
група академици. 
3. Проф. Пламен Иванов Карталов, директор на Софийската опера
и балет, номиниран от група академици;  
4. Рангел Петров Вълчанов, номиниран от НС на Института за изследване на изкуствата - БАН; номиниран от група академици;

ІІ. За член-кореспонденти:

Математически науки – 2 места:

1. Проф. Евгений Христов Николов от Националната лаборатория по компютърна вирусология – БАН, номиниран от: НС на ИМИ - БАН; НС на ИИКТ - БАН; Академичния съвет на НБУ; Академичния съвет на Академията на МВР; група академици.  
2. Проф. Иван Николов Ланджев от ИМИ – БАН, номиниран от: НС на ИМИ - БАН; Академичния съвет на НБУ.
3. Проф. Камен Ганчев Иванов от ИМИ – БАН, номиниран от НС на ИМИ - БАН; 
4. Проф. Красимир Димитров Данов от ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, номиниран от ФС на Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл.Охридски”; 
5. Проф. Огнян Иванов Кунчев от ИМИ – БАН, номиниран от НС на ИМИ - БАН;  
6. Проф. Олег Кръстев Мушкаров от ИМИ – БАН, номиниран от: НС на ИМИ - БАН; Факултетния съвет на ПМФ на Югозападния университет  „Неофит Рилски”
7. Проф. Петър Любомиров Станчев от ИМИ – БАН,  номиниран от НС на ИМИ; 
8. Проф. Светозар Димитров Маргенов от ИИКТ – БАН, номиниран от НС на ИИКТ - БАН; 
9. Проф. Степан Агоп Терзиян от Русенски университет, номиниран от: АС на Русенски университет; група академици.  
10. Проф. Стефан Петров Иванов от ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски”, номиниран от ФС на ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски”.

Физически науки – 1 място:

1. Проф. Валентина Борисова Петкова от ИЯИЯЕ – БАН, номинирана от НС на ИЯИЯЕ - БАН; 
2. Проф. Димитър Димитров Бакалов от ИЯИЯЕ – БАН, номиниран от НС на ИЯИЯЕ - БАН; 
3. Проф. Иван Петров Христов от ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски”,  номиниран от ФС на Физическия факултет на СУ „Св.Кл.Охридски”; 
4. Проф. Красимир Панайотов Панайотов от ИФТТ – БАН, номиниран от НС на ИФТТ - БАН; 
5. Проф. Николай Кирилов Вучков от ИФТТ – БАН, номиниран от НС на ИФТТ - БАН;  
6. Проф. Тодор Михайлов Мишонов от ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, номиниран от УС на Съюза на физиците в България;

Химически науки – 2 места:

1. Проф. Георги Николов Вайсилов от ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, номиниран от ФС на ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски”; 
2. Проф. Константин Иванов Хаджииванов от ИОНХ – БАН, номиниран от: НС на ИОНХ – БАН; НС на ИФХ – БАН ; НС на И-т по катализ – БАН; НС на ИЕЕС – БАН; НС на ИОМТ – БАН; АС на Аграрен университет – Пловдив; ХТМУ - София
3. Проф. Николай Денков Денков от ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, номиниран от: ФС на ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски”; НС на ИОНХ - БАН; НС на ИОМТ – БАН; НС на ИЕЕС – БАН.
4. Проф. Тони Георгиев Спасов от ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, 
номиниран от ФС на ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски”; 
5. Проф. Цонко Митев Колев от ХФ на Пловдивски университет, номиниран от ФС на ХФ на Пловдивския университет;

Науки за Земята – 2 места:

1. Проф. Веселин Аврамов Александров от НИМХ-БАН, номиниран от НС на НИХМ-БАН; 
2. Проф. Веселин Димитров Пейчев от И-т по океанология – БАН - Варна, номиниран от НС на ИО-БАН – Варна; ФС на АФ на Варненския свободен университет;
3. Проф. Димчо Енчев Солаков от НИГГГ - БАН, номиниран от НС на НИГГГ - БАН; 
4. Проф.Екатерина Ангелова Бъчварова от НИМХ-БАН, номинирана от НС на НИХМ-БАН; 
5. Проф.Емил Василев Станев от СУ „Св. Кл.Охридски”, номиниран от ФС на ФФ на СУ „Св. Кл.Охридски”; 
6. Проф. Йордан Евлогиев Иванов от Геологически институт – БАН, номиниран от НС на ГИ-БАН; 
7. Проф. Костадин Ганчев Ганев от НИГГГ - БАН, номиниран от НС на НИГГГ-БАН; 
8. Проф. Кристалина Христова Стойкова от Геологически институт - БАН, номинирана от НС на ГИ – БАН; НС на ИО-БАН – Варна.
9. Проф. Николай Георгиев Милошев от НИГГГ – БАН, номиниран от НС на НИГГГ - БАН; 
10. Проф. Петко Илиев Неновски от НИГГГ – БАН, номиниран от НС на НИГГГ - БАН; 
11. Проф. Стефан Боянов Шанов  от Геологически институт – БАН, номиниран от НС на ГИ - БАН; 
12. Проф. Тодоринка Вълчева Панчева-Гатева от НИГГГ – БАН, номинирана от НС на НИГГГ - БАН; 
13. Проф. Цветан Пантелеев Дачев от ИКИТ – БАН, номиниран от НС на ИКИТ – БАН;

Инженерни науки – 3 места:

(в направленията: енергетика и енергийна ефективност; строителни и транспортни технологии; интелигентни инженерни системи за проектиране и управление и др.)

1. Проф. Боян Кирилов Медникаров от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”, номиниран от: Академичния съвет на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”; Научния съвет на И-т по океанология – БАН – Варна; Съюза на учените в България.
2. Проф. Владко Тодоров Панайотов от МГУ „Св.Иван Рилски”, номиниран от група академици; 
3. Проф. Иван Недков Иванов от И-т по електроника – БАН, номиниран от НС на ИЕ-БАН;
4. Проф. Иван Стоянов Ячев от ТУ – София, номиниран от ФНТС; 
5. Проф. Константин Савков Казаков от ВСУ „Любен Каравелов” - София, номиниран от АС на ВСУ „Л.Каравелов” и ФНТС.
6. Проф. Красимир Тодоров Атанасов от ИБФБМИ - БАН, номиниран от НС на ИИКТ – БАН и СУБ; 
7. Проф. Николай Иванов Петров от ТУ – София, номиниран от ФС на ИПФ – Сливен и ФНТС.
8. Проф. Петър Стефанов Гецов от ИКИТ – БАН, номиниран от НС на ИКИТ – БАН; НС на Института по отбраната при МО; ФТН на Шуменския университет; ФС на Авиационния факултет на НВУ „Васил Левски” – Долна Митрополия. 
9. Проф. Стефан Тодоров Хаджитодоров от ИБФБМИ – БАН, номиниран от НС на И-та по металознание – БАН и СУБ;  
10. Проф. Тодор Атанасов Стоилов от ТУ – София, номиниран от НС на ИИКТ - БАН;  
11. Проф. Христо Иванов Белоев от Русенския университет, номиниран от АС на РУ „Ангел Кънчев”; АС на Аграрния университет – Пловдив; УС на Селскостопанска академия.

Биологически науки – 2 места:

1. Проф. Андрей Димитров Кършиков от ИМБ - БАН, номиниран от НС на ИМБ - БАН;  СУБ.
2. Проф. Бойко Божидаров Георгиев от ИБЕИ – БАН, номиниран от НС на ИБЕИ - БАН; СУБ.
3. Проф. Георги Георгиев Марков от  ИБЕИ - БАН, номиниран от НС на ИБЕИ – БАН. 
4. Проф. Здравко Иванов Лалчев от БФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, номиниран от ФС на БФ на СУ „Св. Кл. Охридски”; НС  на ИБФБМИ – БАН; СУБ.
5. Проф. Златозар Николаев Боев от Национален природонаучен музей  - БАН, номиниран от СУ; група академици.
6. Проф. Илза Константинова Пъжева от ИБФБМИ – БАН, номинирана от НС на ИБФБМИ - БАН; СУБ; група академици. 
7. Проф. Надка Иванова Бояджиева от МФ на Медицински университет  - София, номинирана от група академици; 
8. Проф. Николай Еленков Лазаров от МФ на Медицински университет –  София, номиниран от НС на И-та по невробиология - БАН; НС на ИЕМПАМ – БАН.
9. Проф. Румен Георгиев Панков от БФ на СУ „Св. Кл. Охридски”, номиниран от ФС на БФ на СУ „Кл. Охридски”; СУБ; група академици.
10. Проф. Румен Мирчев Балански от Специализирана болница за активно лечение по онкология - София, номиниран от НС на СБАЛО - София; група академици. 
11.  Проф. Тодор Веселов Кантарджиев от Нац център по заразни и паразитни болести, номиниран от НС на НЦЗПБ; Бълг асоциация на микробиолозите.
12. Проф. Христо Иванов Цаков от И-та за гората - БАН, номиниран от НС на И-та за гората – БАН.
13. Проф. Чавдар Любенов Василев от И-т по микробиология - БАН, 
номиниран от НС на И-та по микробиология - БАН; група академици.
 
Медицински науки:

А. Предклинична медицина – 1 място:

1. Проф. Ваньо Иванов Митев от Медицинска академия, номиниран от ФС на ФОЗ при Медицински университет - София; група академици.
2. Проф. Драга Иванова Тончева от  Медицински университет - София, номинирана от ФС на  БФ при СУ „Св. Кл. Охридски”; ФС на Медицинския университет – Пловдив; НС на Агробиоинститут на ССА; група академици.
3. Проф. Румяна Атанасова Бакалова-Желева от МФ на СУ „Св. Кл.Охридски”, номинирана от група академици.

Б. Клинична медицина – 2 места:

1. Проф. Вихра Крумова Миланова от Медицински университет – София,  номинирана от група академици. 
2. Проф. Генчо Кръстев Начев от Медицински университет - София, 
номиниран от ФС на ФОЗ при Медицински университет - София; – БАН; група академици. 
3. Проф. Григор Ангелов Горчев от Медицински университет - Плевен, номиниран от АС на МУ - Плевен; НС на И-та по невробиология - БАН; група академици.
4. Проф. Екатерина Благоева Титянова от МФ на СУ „Св. Кл. Охридски”,  номинирана от група академици.
5. Проф. Иван Господинов Миланов от СБНП „Св. Наум”, номиниран от група академици; 
6. Проф. Красимир Димитров Иванов от Медицински университет - Варна, номиниран от АС на Медицински университет - Варна; СУБ; група академици.
7. Проф. Лъчезар Динчов Трайков от  „Александровска болница” при МУ – София , номиниран от СУБ; група академици. 
8. Проф. Николай Кирилов Яръмов от Александровска болница” при МУ –  София, номиниран от група академици.  
9. Проф. Петър Колев Панчев от МУ - София, номиниран от група
 академици;  
10. Проф. Чавдар Крумов Славов от „Александровска болница” при МУ – София, номиниран от група академици.

В. Дентална медицина – 1 място:

1. Проф. Ангелина Илиева Киселова-Янева от ФДМ при МУ – София, предложена от ФС на ФДМ при МУ – Варна;  СУБ; група академици.

Философски науки – 1 място:

1. Проф. Ангел Стефанов Стефанов от ИИОЗ – БАН, номиниран от НС на ИИОЗ – БАН и СУБ.
2. Проф. Димитър Велков Димитров от ВУ – Колеж по икономика и 
администрация – Пловдив, номиниран от НС на ВУ – КИА – Пловдив; ФС на ФФ на ВТУ – Велико Търново; СУБ и група академици.
3. Проф.  Димитър Йорданов Гинев от СУ „Св.Кл.Охридски”, номиниран от НС на ИИОЗ – БАН.

Исторически науки -  1 място:

1. Проф. Валери Григоров Стоянов от Института за исторически изследвания – БАН, номиниран от НС на ИИстИ - БАН. 
2. Проф. Димитър Петров Попов от СУ „Св. Кл. Охридски”, номиниран от ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски”.
3. Проф. Илия Тосков Тодев от Института за исторически изследвания – БАН, номиниран от НС на ИИстИ – БАН.  
4. Проф. Иван Илчев Димитров - ректор на СУ „Св. Кл. Охридски”, 
номиниран от група академици.

Творци на изкуството  – 1 място:

1. Александър Попов (Алек), номиниран от група академици.

Изкуствознание – 1 място:

1. Проф. Мила Христова Сантова от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, номинирана от група академици.
2. Проф. Светлана Емилова Куюмджиева от Института за изследване на изкуствата – БАН, номинирана от НС на ИИИзк – БАН.

КРИТЕРИИ 

ПРАВИЛНИК