facebook

Новини

Събранието на академиците при БАН избра нови чуждестранни членове на Академията

На 31 януари 2013 г. Събранието на академиците при БАН избра двама нови чуждестранни членове на Академията - акад. Видар Томе от Шведската кралска академия на науките и проф. Едуард Б. Саф от САЩ.

Акад. Видар Томе от Шведската кралска академия на науките е роден е през 1933 г. Той е Председател на Шведския национален комитет по математика. Акад. Видар Томе е един от най-известните съвременни специалисти по числени методи за решаване на уравненията на математическата физика. Ученик е на един от най-известните математици на 20-ти век Ларс Хьормандер.

Научните изследвания на акад. Томе са публикувани в над 140 научни статии в престижни международни списания. Акад. Томе е ръководител на повече от 10 докторанти и има дългогодишно сътрудничество с Българската математическа общност.

През последните 30 години акад. Томе активно е контактувал с много български математици, има съвместни статии с редица български учени, многократно е посещавал България и е бил пленарен лектор на 6 международни конференции, провеждани у нас.

Проф. Едуард Саф от САЩ е един от най-известните съвременни математици в областта на теорията на апроксимациите, теорията на потенциала, комплексния анализ и числените методи.

Автор е на 26 монографии по математика и на 234 научни статии в реномирани международни издания. Той е редактор и главен редактор на няколко международни математически списания. Повече от 15 години е директор на Националния фонд за наука на САЩ по конструктивна математика.

Проф. Саф през последните 30 години работи съвместно с българските математици. Той редовно участва в математическите конференции, провеждани у нас. Редица свои научни изследвания публикува съвместно с български учени. Проф. Саф е бил ръководител на двама български докторанти. Активен член е на Комитета за присъждане на наградата за млади математици в памет на известния български математик чл.-кор. Васил Попов.