facebook

Консултативни научни съвети към УС

ІІІ. Нанонауки, нови материали и технологии

Съставен  от 25 члена

Председател – акад. Александър Г. Петров
Заместник председател – проф. Димитър Стойчев
Секретар – проф. Владимир Димитров

Отговорници по направления:
1. Проф. Иван Недков – Нанонауки
2. Проф. Владимир Димитров – Нови материали
3. Член-кор. Петър Атанасов – Нови технологии

      Вътрешни членове:

 1. Акад. Александър Петров – Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“
 2. Чл кор. Ангел Попов – Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“
 3. Проф. дхн Владимир Димитров (научен секретар) – Институт по органична химия с Център по фитохимия
 4. Проф. дхн Димитър Стойчев – Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“
 5. Доц. д-р Желязко Дамянов – Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“
 6. Проф. дхн Иван Митов – Институт по катализ
 7. Проф. дтн Иван Недков – Институт по електроника „Акад. Емил Джаков“, научен секретар на БАН и член на УС на БАН
 8. Проф. дфн Марин Господинов – Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков“
 9. Проф. дхн Никола Малиновски – Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“
 10. Проф. дхн Петко Иванов – Институт по органична химия с Център по фитохимия
 11. Член-кор. проф. дфн Петър Атанасов – Институт по електроника „Акад. Емил Джаков“
 12. Доц. д-р Радостина Стоянова – Институт по обща и неорганична химия
 13. Доц. д-р Румен Каканаков – ЦЛ по приложна физика – Пловдив
 14. Доц. дхн Станислав Рангелов – Институт по полимери

  Външни членове:

 15. Проф. дфн Ана Пройкова – Министерство на образованието, младежта и науката
 16. Проф. дтн Валентин Бъчваров – Министерство на земеделието и храните
 17. Георги Стоев – Българска търговско-промишлена палата
 18. Дтн Дичо Стратиев – Лукойл Бургас
 19. Г-жа Емилия Радева – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
 20. Акад. Жорес Алфьоров – Руска академия на науките
 21. Проф. д-р Петер Кюндиг – Университет Женева, Швейцария
 22. Д-р Пламен Дочев – Вицепрезидент на компания ИНКОТЕХ Ботевград
 23. Проф. Тони Спасов – Химически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 24. Полковник доцент д-р Тошко Маринов – Министерство на отбраната
 25. Проф. д-р Хулио Сан-Роман – Институт по полимерни науки и технологии, Испански съвет за научни изследвания, Мадрид, Испания