facebook

Процедура на договаряне Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обект на БАН в гр. Варна”.

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-4

Дата на създаване: 24.04.2017 г.

Прочети още...

Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. София, гр. Копривщица (област София), гр. Берковица (област Монтана)”

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-3

Дата на създаване: 19.04.2017 г.

Прочети още...

Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до разпределителната и електропреносна мрежи, както и пренос на електроенергия през тях за нуждите на обекти на БАН в гр. София, гр. Копривщица (област София), гр. Берковица (област Монтана)”

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-1

Дата на създаване: 22.03.2017 г.

Прочети още...

Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. Пловдив, гр. Бургас и с. Глогино (област Смолян)”.

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-2

Дата на създаване: 05.04.2017 г.

.

Прочети още...

Обществена поръчка за Обява № ПП-2 / 09.03.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Ремонт на ВиК инсталация и ремонт на бунгало в Творчески Дом на БАН в гр. Варна".

Преписка идентиф. номер: ПП-2-2017.

Дата на създаване: 09.03.2017 г.

Прочети още...