facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.

Публична покана ID номер 9043951 от 17.07.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Охрана на два обекта на БАН със СОТ в гр. София”.

Преписка идентиф. номер: ПП-9-2015.

Дата на създаване: 17.07.2015 г

docПублична покана ID номер 9043951 от 17.07.2015 г

docДокументация към публичната покана ID номер 9043951

Срок за получаване на офертите: 29.07.2015 г. (сряда), 17:30 часа.

Публикувано на 17.07.2015 г. в 15:50 часа.

 

Разяснение по документацията към публична покана ID номер 9043951 - docWord.

Публикувано на 22.07.2015 г. в 16:08 часа.

Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП от работата на конкурсната комисия. - docПротокол

публикувано на 07.08.2015 г. в 12:17 часа.

Договор с Приложение № 1 към договора – docMS Word

Публикувано на 21.08.2015 г. в 07:13 часа.

Приложение № 2 към договора - pdfPDF

Публикувано на 21.08.2015 г. в 07:14 часа.

Извършени плащания по договора през периода 16.09.2015 г. – 30.09.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 13.10.2015 г. в 15:00 часа.