facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.

Публична покана ID № 9042662 за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП и глава осма“а“ от ЗОП с предмет „Аварийни и неотложни ремонтни работи в сгради, собственост на БАН“

Преписка идентиф. номер: ПП-7-2015

Дата на създаване: 10.06.2015 г.

 

docПублична покана ID 9042662 от 10.06.2015 г

docДокументация към публична покана ID 9042662 от 10.06.2015 г.

Срок за получаване на оферти 19.06.2015 г./петък/, 17:30 часа

Разглеждане на офертите – в първия работен ден, следващ деня, определен за краен срок за получаване на оферти /22.06.2015 г.- понеделник/, от 11:00 часа, в сградата на Възложителя, гр. София, ул.“15-ти ноември“ № 1

Публикувано на 10.06.2015 г. в 13:00 часа.

Съобщение

Българска академия на науките уведомява всички заинтересовани лица, че поради промяна на първоначално обявените условия Публична покана ID 9042662 от 10.06.2015 г. е оттеглена на 18.06.2015 г. и действията по възлагане на обществената поръчка се преустановяват след тази дата.

Публикувано на 18.06.2015 г. в 15:00 часа.