facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.

Открита процедура по чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Развитие и модернизация на комуникационните мрежи на Българската академия на науките (БАН), осигуряване достъп до Интернет и предоставяне на услуги от доставчици на Интернет за нуждите на БАН”

Преписка идентиф. номер: ОП-1-2015.

Дата на създаване: 05 Юни 2015 г.

 

Решение - docДокумент

Дата на публикуване 05 юни 2015 г., 11:40 часа.

Обявление - docДокумент

Дата на публикуване 05 юни 2015 г., 11:40 часа.

Документация за участие - zipДокументация

Дата на публикуване 05 юни 2015 г., 11:41 часа.

docПояснение във връзка с чл. 22б, ал. 3 от ЗОП – заличени данни в документацията за участие.

Публикувано на 05.06.2015 г. в 16:35 часа.

docРазяснения по чл. 29 от ЗОП по документацията за участие

Публикувано на 16.06.2015 г. в 15:00 часа.

docРешение за промяна № 12-00-62 от 16.06.2015 г. по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 17.06.2015 г. в 13:00 часа.

docРешение за промяна № 12-00-62 от 16.06.2015 г. по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 17.06.2015 г. в 13:00 часа.

Нов срок за получаване на оферти: 10.08.2015 г. (понеделник) 17:30 часа.

Публикувано на 17.06.2015 г. в 13:00 часа.

docРазяснения № 2 по чл. 29 от ЗОП по документацията за участие

Публикувано на 29.06.2015 г. в 16:20 часа.

 

docПротокол по чл. 68, ал. 7 от ЗОП от работата на комисията от 18.08.2015 г

Публикувано на 19.08.2015 г. в 17:20 часа.

doc Съобщение по чл. 69а, ал. 3 ЗОП за отваряне на ценови оферти, с изх. № 63-00-193/02.09.2015

Публикувано на 02.09.2015 г. в 15:10 часа.

docПротокол № 2 от работата на комисията, съставен на 02.09.2015 г.

Публикувано на 14.09.2015 г. в 16:10 часа.

docПротокол № 3 от работата на комисията /окончателен/, одобрен от възложителя на 12.09.2015 г.

Публикувано на 14.09.2015 г. в 16:10 часа.

docРешение № РИ-ОП-2/12.09.2015 г. по чл.73, ал.1 от ЗОП за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

Публикувано на 14.09.2015 г. в 16:10 часа.

Информация № 1 за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците в процедурата - във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП. - docИнформация

Публикувано на 30.09.2015 г. в 18:28 часа.

Договор с Приложения № 1 и № 2 към договора. - pdfДоговор

Публикувано на 20.10.2015 г. в 09:48 часа.

Информация № 2 за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците в процедурата - във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП. - docИнформация

Публикувано на 30.10.2015 г. в 08:30 часа.

Информация за датата и основанието за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение по договора - docИнформация

Публикувано на 13.01.2016 г. в 12:48:40 часа

Извършени плащания по договора през периода 16.12.2015 г. – 31.12.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 13.01.2016 г. в 17:45:21 часа