facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.

Публична покана ID номер 9040249 от 27.03.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Осигуряване на фиксирани телефонни услуги и на цифрова свързаност чрез мрежа с интегрирани далекосъобщителни услуги за нуждите на Българска академия на науките за период до 13 месеца"

Преписка идентиф. номер: ПП-5-2015.

Дата на създаване: 27.03.2015 г.

 

Публична покана ID номер 9040249 от 27.03.2015 г. - docWord.

Документация към публичната покана ID номер 9040249 –doc Word.

Срок за получаване на офертите: 08.04.2015 г. (сряда), 17:30 часа.

Публикувано на 27.03.2015 г. в 11:34 часа.

Протокола по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП от работата на конкурсната комисия – pdfPDF.
публикувано на 21.04.2015 г. в 12:48 часа.

Заповед за назначаване на конкурсната комисия – docWord.
публикувано на 21.04.2015 г. в 12:50 часа. 

 

Договора с Приложение № 1 към договора - docДоговор

публикувано на 25.05.2015 г. в 16:13 часа.

Приложение № 2 към договора – част 1  - pdfПриложение

публикувано на 25.05.2015 г. в 17:50 часа.

Приложение № 2 към договора – част 2 – Общи условия на Изпълнителя - pdfПриложение

публикувано на 25.05.2015 г. в 16:15 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.07.2015 г. – 31.07.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 13.08.2015 г. в 08:36 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.08.2015 г. – 31.08.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 15.09.2015 г. в 11:17 часа.

Извършени плащания по договора през периода 16.09.2015 г. – 30.09.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 14.10.2015 г. в 08:47 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.10.2015 г. – 15.10.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 30.10.2015 г. в 08:28 часа

Извършени плащания по договора през периода 16.11.2015 г. – 30.11.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 12.12.2015 г. в 16:55 часа. 

docИзвършени плащания по договора през периода 01.12.2015 г. – 15.12.2015 г.

Публикувано на 21.12.2015 г. в 16:50 часа.

Извършени плащания по договора през периода 15.01.2016 г. – 31.01.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 15.02.2016 г. в 13:16 часа.

Извършени плащания по договорa през периода 01.02.2016 г. – 15.02.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 23.02.2016 г. в 17:15:23 часа

Извършени плащания по договора през периода 16.03.2016 г. - 31.03.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 11.04.2016 г. в 15:32:00 часа

docИзвършени плащания по договорa през периода 01.04.2016 г. - 15.04.2016 г.

Публикувано на 26.04.2016 г. в 18:00 часа.