facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.

Публична покана ID номер 9048858 от 10.12.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Осигуряване и поддържане на две цифрови комуникационни линии за достъп за нуждите на Българска академия на науките"

Преписка идентиф. номер: ПП-12-2015.

Дата на създаване: 10.12.2015 г.

 

docПублична покана ID номер 9048858 от 10.12.2015 г.

Публикувано на 10.12.2015 г. в 16:30 часа.

docДокументация към публичната покана 9048858 от 10.12.2015 г.

Публикувано на 10.12.2015 г. в 16:30 часа.

Срок за получаване на офертите: 21.12.2015 г. (понеделник), 17:30 часа.

Протокола по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП от работата на конкурсната комисия - docПротокол

Публикувано на 07.01.2016 г. в 16:13:53 часа.

 Договор по чл. 101е, ал. 1 от ЗОП - pdfДоговор

 Публикувано на 21.01.2016 г. в 09:36:24 часа.

Извършени плащания по договора през периода 15.01.2016 г. – 31.01.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 16.02.2016 г. в 12:13:25  часа.