facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.

Публична покана ID номер 9048692 oт 08.12.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 kV и 20 kV и кабели ниско напрежение в обекти на Българска академия на науките за срок до 24 месеца

Преписка идентиф. номер: ПП-11-2015.

Дата на създаване: 08.12.2015 г.

Публична покана ID номер 9048692 oт 08.12.2015 г. - docWord.  

 Публикувано на 08.12.2015 г. в 13:34:45 часа.

 Документация към публичната покана 9048692 oт 08.12.2015 г. – docWord.

 Публикувано на 08.12.2015 г. в 13:45:28 часа.

 Приложение № 1.5 към документацията - Еднолинейна схема на ТП и кабелите в НК - 1 на БАН - jpgJPG;

 Публикувано на 08.12.2015 г. в 13:36:03 часа.

 Приложение № 1.6 към документацията - Еднолинейна схема на ТП и кабелите в НК - 2 на БАН - jpgJPG.

 Публикувано на 08.12.2015 г. в 13:36:48 часа.

 Срок за получаване на офертите: 18.12.2015 г. (петък), 17:30 часа.

Протокола по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП от работата на конкурсната комисия - docПротокол

Публикувано на 21.01.2016 г. в 12:56 часа.

Договор по чл. 101е, ал. 1 от ЗОП - pdfДоговор

Публикувано на 29.02.2016 г. в 08:56:18 часа.