facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2015 г.

Публична покана ID номер 9046754 от 14.10.2015 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Осигуряване и продажба на автомобилен бензин, гориво за дизелови двигатели, автокозметика и смазочни материали за автомобили за нуждите на Българска академия на науките”

Преписка идентиф. номер: ПП-10-2015.

Дата на създаване: 14.10.2015 г.

 

docПублична покана ID номер 9046754 от 14.10.2015 г

docДокументация към публичната покана ID номер 9046754

Срок за получаване на офертите: 26.10.2015 г. (понеделник), 17:30 часа.

Публикувано на 14.10.2015 г. в 17:00 часа.

Протокол по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП от работата на  конкурсната комисия. - pdfПротокол

Публикувано на 05.11.2015 г. в 10:10:39 часа.

pdf Договор по чл. 101е, ал. 1 от ЗОП

Публикувано на 19.11.2015 г. в 11:30 часа.

Извършени плащания по договорa през периода 16.11.2015 г. – 30.11.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 12.12.2015 г. в 16:50 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.12.2015 г. – 15.12.2015 г

Публикувано на 21.12.2015 г. в 17:10 часа. 

Извършени плащания по договора през периода 16.12.2015 г. – 31.12.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 13.01.2016 г. в 12:11:43 часа

Извършени плащания по договора през периода 01.01.2016 г. – 31.01.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 05.02.2016 г. в 08:27 часа.

Извършени плащания по договорa през периода 01.02.2016 г. – 15.02.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 23.02.2016 г. в 17:20:32 часа

Извършени плащания по договора през периода 16.02.2016 г. – 29.02.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 11.03.2016 г. в 15:05:30 часа

Извършени плащания по договора през периода 01.03.2016 г. - 31.03.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 07.04.2016 г. в 13:00:23 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.04.2016 г. – 15.04.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 27.04.2016 г. в 07:45:32 часа.