facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014 г.

Публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки 9027354 от 24.03.2014 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Осигуряване на мобилни радиотелефонни услуги за нуждите на БАН-Администрация за период до 13 месеца". Срок за получаване на офертите: 01.04.2014 г. (вторник) 17:30 часа. Публикувано на 24.03.2014.

Преписка идентиф. номер ПП-3-2014.

Дата на създаване: 24 Март 2014 г.

Публична покана ID номер 9027354 -  docWORD

Документация към публичната покана ID номер 9027354 -  docWORD

 

Извършени плащания по договора към 31.10.2014 г. - docПлащания

публикувано на 10.11.2014 г. в 17: 17 часа.

 

Извършени плащания по договора за периода 01.11.2014г. - 30.11.2014 г. - docПлащания

публикувано на 04.12.2014 г. в 16:12 часа.

Извършени плащания по договора за периода 01.12.2014г. - 31.12.2014 г. - docПлащания

публикувано на 05.01.2014 г. в 22:15 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.02.2015 г. – 28.02.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 13.03.2015 г. в 8:14 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 14.04.2015 г. в 16:01 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.04.2015 г. – 30.04.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 11.05.2015 г. в 16:24 часа.

 

Извършени плащания по договора през периода 01.05.2015 г. – 15.05.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 01.06.2015 г. в 16:04 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.06.2015 г. – 15.06.2015 г.

Публикувано на 07.07.2015 г. в 08:00 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.07.2015 г. – 15.07.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 27.07.2015 г. в 11:58 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.10.2015 г. – 15.10.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 16.10.2015 г. в 15:36 часа.

Информация за датата и основанието за приключване на договора във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП. - docИнформация

Публикувано на 16.10.2015 г. в 15:37 часа.