facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2013 г.

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за обект на Българска академия на науките, находящ се в Република България, гр. София, ул. "15 ноември" № 1” - Договаряне без обявление по чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

Преписка идентиф. номер ОП-Д-2-2013 г. 

Дата на създаване: 01.10.2014 г. (Решение за откриване на процедурата от 05.08.2013 г.)

Извършени плащания по договора към 31.10.2014 г. - docПлащания

публикувано на 11.11.2014 г. в 15:35 часа.

 

Извършени плащания по договора за периода 01.11.2014г. - 30.11.2014 г. - docПлащания

публикувано на 04.12.2014 г. в 16:03 часа.

 

Извършени плащания по договорa за периода 01.01.2015 г. – 31.01.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 05.02.2015 г. в 8:22 часа. 

docИзвършени плащания по договора през периода 01.11.2015 г. – 15.11.2015 г.

Публикувано на 07.12.2015 г. в 16:00 часа.

 

Извършени плащания по договора през периода 01.03.2015 г. – 16.03.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 27.03.2015 г. в 16:00 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.04.2015 г. – 15.04.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 27.04.2015 г. в 11:05 часа.

 

Извършени плащания по договора през периода 01.04.2015 г. – 30.04.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 18.05.2015 г. в 08:18 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.05.2015 г. – 31.05.2015 г.

Публикувано на 16.06.2015 г. в 15:30 часа.

Извършени плащания по договора със Софийска Вода АД през периода 01.07.2015 г. – 15.07.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 27.07.2015 г. в 11:57 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.08.2015 г. – 15.08.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 20.08.2015 г. в 13:05 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.09.2015 г. – 15.09.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 02.10.2015 г. в 16:40 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.10.2015 г. – 15.10.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 30.10.2015 г. в 12:21 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.11.2015 г. – 15.11.2015 г.

Публикувано на 07.12.2015 г. в 16:00 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.12.2015 г. – 15.12.2015 г.

Публикувано на 21.12.2015 г. в 16:58 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.01.2016 г. – 15.01.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 01.02.2016 г. в 15:23:16 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.02.2016 г. – 15.02.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 23.02.2016 г. в 13:12 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.03.2016 г. - 15.03.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 01.04.2016 г. в 11:11:14 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.04.2016 г. – 15.04.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 27.04.2016 г. в 07:46:12 часа. 

-------------------------------------------------------------

pdfОбявление за приключване на договора за обществена поръчка

Публикувано на 13.11.2017 г. в 16:30 часа.