facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2012 г.

Публична покана ID номер в Регистъра на обществените поръчки 9006085 от 05.09.2012 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана на обект: Централна административна сграда на Българска академия на науките /БАН/, гр. София, ул. «15 ноември» № 1 за срок от 12 месеца”.Срок за получаване на офертите: 18.09.2012 г. (вторник), 16:00 часа.

 Публична покана ID номер в РОП 9006085 от 05.09.2012 г. - Word. 

 Допълнителна информация към публичната покана – Word.  

Приложенията към Допълнителната информация към публичната покана, включващи техническото задание, образците на документи за попълване и проекта на договор ще бъдат предоставяни само на потенциалните участници в процедурата, проявяващи интерес за участие. Интересът за участие се заявява на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на тел. 02 / 987 90 10.

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА: В съответствие с изискванията на чл. 31, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Възложителят поставя изискване за защита на информацията съдържаща се в техническото задание за възлагане на поръчката и изисква участниците и потенциалните участници в процедурата, получили това техническо задание да гарантират спазването на информацията съдържаща се в техническото задание както от тях самите, така и от техните подизпълнители. Участниците и потенциалните участници в процедурата, включително техните подизпълнители нямат право да разкриват информацията съдържаща се в техническото задание за възлагане на поръчката. При получаване на документите - приложения към Допълнителната информация към публичната покана, участниците и потенциалните участници в процедурата подписват декларация за спазване на горепосочените изисквания за защита на информацията съдържаща се в техническото задание.