facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2012 г.

Публична покана ID номер в Портала за обществени поръчки 9009406 от 29.11.2012 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма "а" от ЗОП с предмет: "Изготвяне на работен проект по част Конструктивна и технически проект по останалите части за ремонт на Блок "А" на Административната сграда на Ботаническата градина при БАН, Околовръстен път (до вилна зона "Киноцентър"), кв.Драгалевци, гр. София"

Публична покана ID номер в Портала за обществени поръчки 9009406 от 29.11.2012 г. - Word.  

Документация към публичната покана - Word.  

Приложение - схема на съществуващото външно водоподаване 

Приложение № 1.1 към Техническото задание - PDF. 

Разяснение към публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки 9009406 от 29.11.2012 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Изготвяне на работен  проект по част Конструктивна и технически проект по останалите части за ремонт на Блок „А” на
Административната сграда на Ботаническата градина при БАН, Околовръстен  път (до вилна зона „Киноцентър”), кв.  Драгалевци, гр. София” - 
 Т У К 

Публикувано на 10.12.2012.