facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Евро-средиземноморски архив на исторически макросеизмични данни
 • Ръководител ст.н.с.Р.Главчева
 • Телефон 971 26 77
 • Тема на проекта Евро-средиземноморски архив на исторически макросеизмични данни

Additional Info

 • Име Space for Science
 • Ръководител ст.н.с.Св.Николова
 • Телефон 71 26 77
 • Тема на проекта Space for Science

Additional Info

 • Име Тетиска и бореална креда
 • Ръководител ст.н.с.М.Иванов
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Тетиска и бореална креда

Additional Info

 • Име Тетиска и бореална креда
 • Ръководител ст.н.с.М.Иванов
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Тетиска и бореална креда

Additional Info

 • Име The record of the Quaternary...
 • Ръководител
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта The record of the Quaternary...

Additional Info

 • Име Карстовият процес и цикълът на въглерода.
 • Ръководител н.с.А.Бендерев
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Карстовият процес и цикълът на въглерода.

Additional Info

 • Ръководител ст.н.с.Iст.Ст.Шанов
 • Телефон 72 35 63

Additional Info

 • Име Експертно изследване на земните пропадания във връзка с хидрогеоложките и инженерногеоложките условия в районите на София, Скопие и Тирана
 • Ръководител ст.н.с.М.Матова
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Експертно изследване на земните пропадания във връзка с хидрогеоложките и инженерногеоложките условия в районите на София, Скопие и Тирана

Additional Info

 • Име Тектоника на плочите иметалогения на Карпато-Балканския регион
 • Ръководител ст.н.с.Iст.П.Драгов
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Тектоника на плочите иметалогения на Карпато-Балканския регион

Additional Info

 • Име Сравнителна еволюция на Перитетиските рифтови басейни.
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Сл.Янев
 • Телефон 72 35 63
 • Тема на проекта Сравнителна еволюция на Перитетиските рифтови басейни.