facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Оценка на биоразнообразието на високопланинската флора на Пирин
 • Ръководител асп.Д.Узунов
 • Телефон 71 82 59
 • Тема на проекта Оценка на биоразнообразието на високопланинската флора на Пирин

Additional Info

 • Име Опазване и устойчиво използване на биоразнообразието в Странджа - предизвикателства и възможности за популяризиране и прилагане на концепцията за Трансграничен биосферен резерват
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Д.Пеев
 • Телефон 979 21 31
 • Тема на проекта Опазване и устойчиво използване на биоразнообразието в Странджа - предизвикателства и възможности за популяризиране и прилагане на концепцията за Трансграничен биосферен резерват

Additional Info

 • Име Живот за биосфернитерезервати
 • Ръководител Л.Топалова
 • Телефон 979 21 31
 • Тема на проекта Живот за биосфернитерезервати

Additional Info

 • Име Биология на размножаването на някои редки и ендемични видове
 • Ръководител н.с.Е.Кожухарова
 • Телефон 71 82 59
 • Тема на проекта Биология на размножаването на някои редки и ендемични видове

Additional Info

 • Име Периодична оценка на българските биосферни резервати и приложение на Севилската стратегия
 • Ръководител ст.н.с.А.Петрова
 • Телефон 72 09 51
 • Тема на проекта Периодична оценка на българските биосферни резервати и приложение на Севилската стратегия

Additional Info

 • Име Digitization of Audio Archives...
 • Телефон 979 29 40
 • Тема на проекта Digitization of Audio Archives...

Additional Info

 • Име Култура на културното съжителство на Балканите
 • Ръководител ст.н.с.А.Гарабедян
 • Телефон 70 50 77
 • Тема на проекта Култура на културното съжителство на Балканите

Additional Info

 • Име Практическа школа поспектроскопия
 • Ръководител ст.н.с.К.Панов
 • Телефон 979 59 37
 • Тема на проекта Практическа школа поспектроскопия

Additional Info

 • Име Градове и социални отношения между мъже и жени
 • Ръководител ст.н.с.Iст.М.Беновска
 • Телефон 988 42 09
 • Тема на проекта Градове и социални отношения между мъже и жени