facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Синтез ипротивотуморна активност на нови платинови съединения
 • Ръководител ст.н.с.Н.Спасовска
 • Телефон 72 35 07
 • Тема на проекта Синтез ипротивотуморна активност на нови платинови съединения

Additional Info

 • Име Структурно-функционални изследвания на фосфохидролазния комплекс
 • Ръководител н.с.Iст.А.Бакалова
 • Телефон 72 35 07
 • Тема на проекта Структурно-функционални изследвания на фосфохидролазния комплекс

Additional Info

 • Име Нови сулфонамидни производни с очаквана цитостатична активност
 • Ръководител н.с.Н.Додов
 • Телефон 72 35 07
 • Тема на проекта Нови сулфонамидни производни с очаквана цитостатична активност

Additional Info

 • Име Комплекси на платиновиметали със сулфонамидни лиганди
 • Ръководител н.с.Н.Додов
 • Телефон 979 36 93
 • Тема на проекта Комплекси на платиновиметали със сулфонамидни лиганди

Additional Info

 • Име Метални комплекси сочаквана цитотоксична активност
 • Ръководител н.с.Н.Додов
 • Телефон 979 36 93
 • Тема на проекта Метални комплекси сочаквана цитотоксична активност

Additional Info

 • Име Изучаване зависимосттамежду структура и цитотоксичния и генотоксичен ефект на цисплатина и нейни аналози
 • Ръководител ст.н.с.Н.Спасовска
 • Телефон 72 80 50
 • Тема на проекта Изучаване зависимосттамежду структура и цитотоксичния и генотоксичен ефект на цисплатина и нейни аналози

Additional Info

 • Име Space for Science
 • Ръководител ст.н.с.Л.Думанова
 • Телефон 979 31 46
 • Тема на проекта Space for Science

Additional Info

 • Име Digital Access...
 • Ръководител н.с.Милена Добрева
 • Телефон 70 10 72
 • Тема на проекта Digital Access...

Additional Info

 • Име High performance computing..
 • Ръководител проф.Ст.Додунеков
 • Телефон 870 10 72
 • Тема на проекта High performance computing..

Additional Info

 • Име Artificial Intelligence and Humanities
 • Ръководител ст.н.с.Ал.Геров
 • Телефон 979 38 28
 • Тема на проекта Artificial Intelligence and Humanities