facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Моделиране на термохидродинамиката на вътрешните морета
 • Ръководител ст.н.с.Д.Трухчев
 • Телефон 052/77 20 38
 • Тема на проекта Моделиране на термохидродинамиката на вътрешните морета

Additional Info

 • Име Изследване на динамиката на вътрешните морета /Черно,Средиземно,Каспийско/
 • Ръководител ст.н.с.Д.Трухчев
 • Телефон 052/77 20 38
 • Тема на проекта Изследване на динамиката на вътрешните морета /Черно,Средиземно,Каспийско/

Additional Info

 • Име Седиментни потоци в Черно море
 • Ръководител ст.н.с.Iст.П.Димитров
 • Телефон 052/77 20 38
 • Тема на проекта Седиментни потоци в Черно море

Additional Info

 • Име Фосфохидролитични ензими от растителни клетъчни култури
 • Ръководител н.с.А.Бакалова
 • Телефон 72 35 07
 • Тема на проекта Фосфохидролитични ензими от растителни клетъчни култури

Additional Info

 • Име Цитостатична активност на метални комплекси
 • Ръководител н.с.Н.Додов
 • Телефон 72 35 07
 • Тема на проекта Цитостатична активност на метални комплекси

Additional Info

 • Име Нови платинови комплекси с хидрофилни групи като потенциални антитуморни агенти
 • Ръководител н.с.Н.Додов
 • Телефон 72 80 50
 • Тема на проекта Нови платинови комплекси с хидрофилни групи като потенциални антитуморни агенти

Additional Info

 • Име Молекулен механизъм зарегулация на активността на интерферон-гама
 • Ръководител н.с.Р.Ботева
 • Телефон 72 80 50
 • Тема на проекта Молекулен механизъм зарегулация на активността на интерферон-гама

Additional Info

 • Име Суперспирализация на двумикронна минихромозома в дрожди
 • Ръководител ст.н.с.Л.Долапчиев
 • Телефон 72 35 07
 • Тема на проекта Суперспирализация на двумикронна минихромозома в дрожди

Additional Info

 • Име Имунологичнахарактеристика на секреторни протеази на паразитния нематод Trichinella spiralis
 • Ръководител н.с.Вал.Тодорова
 • Телефон 72 80 50
 • Тема на проекта Имунологичнахарактеристика на секреторни протеази на паразитния нематод Trichinella spiralis

Additional Info

 • Име Взаимодействие между репликативното разгъване и синтеза на ДНК ин виво. От 2003г. р-л е н.с.Ст. Стойнов
 • Ръководител ст.н.с.Л.Долапчиев
 • Телефон 979 36 93
 • Тема на проекта Взаимодействие между репликативното разгъване и синтеза на ДНК ин виво. От 2003г. р-л е н.с.Ст. Стойнов