facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Архив за автентичнифолклорни база данни от Югоизточна Европа
 • Ръководител ст.н.с.Iст.М.Сантова
 • Телефон 870 42 09
 • Тема на проекта Архив за автентичнифолклорни база данни от Югоизточна Европа

Additional Info

 • Име Градовете, околнатасреда и социалните отношения между мъже и жени
 • Ръководител проф.Ф.Енар
 • Телефон 980 90 86
 • Тема на проекта Градовете, околнатасреда и социалните отношения между мъже и жени

Additional Info

 • Име Град, околна среда и социални взаимодействия между мъжете и жените. Програма MOST
 • Ръководител ст.н.с.И.Дандолова
 • Телефон 980 90 86
 • Тема на проекта Град, околна среда и социални взаимодействия между мъжете и жените. Програма MOST

Additional Info

 • Име Рискови ситуации-структура и динамика
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Н.Генов
 • Телефон 980 90 86
 • Тема на проекта Рискови ситуации-структура и динамика

Additional Info

 • Име Думите за града
 • Ръководител проф.Кр.Топалов
 • Телефон 980 90 86
 • Тема на проекта Думите за града

Additional Info

 • Име Фосфорсъдържащиаминофосфонати като потенциални противотуморни средства
 • Ръководител н.с.Ив.Крайчева
 • Телефон 70 73 77
 • Тема на проекта Фосфорсъдържащиаминофосфонати като потенциални противотуморни средства

Additional Info

 • Име Space for science
 • Ръководител акад.К.Боянов
 • Телефон 979 66 11
 • Тема на проекта Space for science

Additional Info

 • Име Договор за организиране на международен семинар върху ""Класически и модерни методи за химичен анализ на медицински и ароматни растения
 • Ръководител ст.н.с.С.Попов
 • Телефон 72 48 17
 • Тема на проекта Договор за организиране на международен семинар върху ""Класически и модерни методи за химичен анализ на медицински и ароматни растения

Additional Info

 • Име Оценка на седиментнитепотоци в Черно море. Механизъм на формиране, трансформация, разсейване и екологично значение
 • Ръководител ст.н.с.Iст.П.Димитров
 • Телефон 052/77 20 38
 • Тема на проекта Оценка на седиментнитепотоци в Черно море. Механизъм на формиране, трансформация, разсейване и екологично значение

Additional Info

 • Име Средиземноморско-Черноморския коридор през последните 30000 години
 • Ръководител ст.н.с.Iст.П.Димитров
 • Телефон 052/77 20 38
 • Тема на проекта Средиземноморско-Черноморския коридор през последните 30000 години