facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Нисък отток-Маловодие
 • Ръководител ст.н.с.Сн.Дакова
 • Телефон 975 38 86
 • Тема на проекта Нисък отток-Маловодие

Additional Info

 • Име Засушаванията в Югоизточна Европа
 • Ръководител ст.н.с.Сн.Дакова
 • Телефон 975 38 86
 • Тема на проекта Засушаванията в Югоизточна Европа

Additional Info

 • Име Оценка на влиянието на изменението на климата върху елементите на водния баланс -UVO-ROSTE
 • Ръководител ст.н.с.Сн.Дакова
 • Телефон 975 38 86
 • Тема на проекта Оценка на влиянието на изменението на климата върху елементите на водния баланс -UVO-ROSTE

Additional Info

 • Име Изследване в климатичен аспект на едките валежи
 • Ръководител н.с.И.Василев
 • Телефон 72 22 71
 • Тема на проекта Изследване в климатичен аспект на едките валежи

Additional Info

 • Име Маловодие
 • Ръководител ст.н.с.Сн.Дакова
 • Телефон 72 22 71
 • Тема на проекта Маловодие

Additional Info

 • Име Тракийският космос - слънчево светилище край с.Мелница, Ямболско
 • Ръководител доц.В.Фол
 • Телефон 981 58 53
 • Тема на проекта Тракийският космос - слънчево светилище край с.Мелница, Ямболско

Additional Info

 • Име Нова експозиция и обработка на фондовете
 • Ръководител ст.н.с.М.Ваклинова
 • Телефон 988 24 06
 • Тема на проекта Нова експозиция и обработка на фондовете

Additional Info

 • Име Високопланинска обсерватория Мусала ОМ2
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Й.Стаменов
 • Телефон 7144 498
 • Тема на проекта Високопланинска обсерватория Мусала ОМ2

Additional Info

 • Име Бистришките баби - архаична полифония, танци и ритуални практики от района на Шоплука
 • Ръководител ст.н.с.Iст.М.Сантова
 • Телефон 71 36 43
 • Тема на проекта Бистришките баби - архаична полифония, танци и ритуални практики от района на Шоплука

Additional Info

 • Име Живи човешки съкровища. Номенклатура на дейностите
 • Ръководител ст.н.с.Iст.М.Сантова
 • Телефон 71 36 43
 • Тема на проекта Живи човешки съкровища. Номенклатура на дейностите