facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Ефективни характеристики за проектиране
 • Ръководител ст.н.с.Бончева
 • Телефон 971 24 07
 • Тема на проекта Ефективни характеристики за проектиране

Additional Info

 • Име Реагиране на жилищни и индустриални сгради при силни почвени движения.
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Л.Ценов
 • Телефон 971 24 07
 • Тема на проекта Реагиране на жилищни и индустриални сгради при силни почвени движения.

Additional Info

 • Име Оценка на сеизмичния хазарт с отчитане на несигурността на входните данни
 • Ръководител ст.н.с.Костов
 • Телефон 971 24 07
 • Тема на проекта Оценка на сеизмичния хазарт с отчитане на несигурността на входните данни

Additional Info

 • Име Сеизмично микрорайониране на големи градски агломерации
 • Ръководител ст.н.с.И.Паскалева
 • Телефон 72 08 15
 • Тема на проекта Сеизмично микрорайониране на големи градски агломерации

Additional Info

 • Име Подготовка ипровеждане на Паневропейски форум - Бизнес и инвестиции за ВИЕ
 • Ръководител ст.н.с.П.Витанов
 • Телефон 7144765
 • Тема на проекта Подготовка ипровеждане на Паневропейски форум - Бизнес и инвестиции за ВИЕ

Additional Info

 • Име Фотоволтаични модули исистеми за производство на електрическа енергия
 • Ръководител ст.н.с.П.Витанов
 • Телефон 7144765
 • Тема на проекта Фотоволтаични модули исистеми за производство на електрическа енергия

Additional Info

 • Име Използване на слънчевата енергия за изпомпване на вода
 • Ръководител ст.н.с.П.Витанов
 • Телефон 7144765
 • Тема на проекта Използване на слънчевата енергия за изпомпване на вода

Additional Info

 • Име Провеждане на обучениепо статистически методи
 • Ръководител ст.н.с.Н.Чипев
 • Телефон 873 61 37
 • Тема на проекта Провеждане на обучениепо статистически методи

Additional Info

 • Име Чуждестраннабългаристика през 20 век. Енциклопедичен справочник
 • Ръководител ст.н.с.А.Милтенова
 • Телефон 9795251
 • Тема на проекта Чуждестраннабългаристика през 20 век. Енциклопедичен справочник