facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Theory and Application of Positive systems
 • Ръководител Доц. д-р С. Костова
 • Телефон 873-28-45
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Theory and Application of Positive systems
 • Договор номер ДО2-687/17.09.2010
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Съвместно с EEA financial mechanism programme

Additional Info

 • Име Explicite Model Predictive Control
 • Ръководител Доц. д-р А. Грънчарова
 • Телефон 873-26-14
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Explicite Model Predictive Control
 • Договор номер ДО2-685/17.09.2010
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Съвместно с EEA financial mechanism programme

Additional Info

 • Име Иновационни технологии за използване на ветровата и вълновата енергия в брвговата зона
 • Ръководител Доц. Любомир Димитров
 • Телефон 052-370-486
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Иновационни технологии за използване на ветровата и вълновата енергия в брвговата зона
 • Договор номер ДРНФ 02-7/15.12.2009
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 75 000 лв
 • Други участници Институт по океанология - БАН (БO); ИСИР-БАН

Additional Info

 • Име Фундаментални изследвания на параметрите на високоефективни аерозолни филтри, чрез съсздаване на мехатронна система
 • Ръководител Доц. Роман Захариев
 • Телефон 979-66-82
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Фундаментални изследвания на параметрите на високоефективни аерозолни филтри, чрез съсздаване на мехатронна система
 • Договор номер НФНИ-ДИНОВ-01/2010
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 40 000 лв

Additional Info

 • Име Наноструктурни суперкондензаторни системи за съхранение и пренос на енергия от възобновяеми източници
 • Ръководител Доц. Сашо Василев
 • Телефон 979-27-37
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Наноструктурни суперкондензаторни системи за съхранение и пренос на енергия от възобновяеми източници
 • Договор номер ТК-Х-1705/07
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 33 000 лв

Additional Info

 • Име Приложение на Гаусовите процеси за моделиране и управление на сложни стохастични системи
 • Ръководител Доц. Александра Грънчарова
 • Телефон 873-26-14
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Приложение на Гаусовите процеси за моделиране и управление на сложни стохастични системи
 • Договор номер ДО02-94/14.12.2008
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 25 537 лв
 • Получени средства 12 824 лв
 • Други участници Йозеф Стефан Институт, Словения

Additional Info

 • Име Многофункционален робот-сянка за подпомагане на самостоятелно живеене на възрастни хора
 • Ръководител Доц. д-р Недко Шиваров
 • Телефон 979-66-22
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Многофункционален робот-сянка за подпомагане на самостоятелно живеене на възрастни хора
 • Договор номер ДПРЕП7РП02/4
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 102 022 лв
 • Получени средства 54 071 лв

Additional Info

 • Име Моделиране и оптимизация на процеси от възстановителни и уякчаващи машиностроителни технологии
 • Ръководител доц. д-р Николай Тончев
 • Телефон 970-93-94
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Моделиране и оптимизация на процеси от възстановителни и уякчаващи машиностроителни технологии
 • Договор номер ДД ВУ 02-11/ 17.12.2010
 • Период на изпълнение от... 1.1.2011 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2013 г.
 • Стойност на договора 43 750 лв
 • Други участници ВТУ Тодор Каблешков (Базова орг.); ИСЕР-БАН; Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски”-BAN

Additional Info

 • Име Reinforcing the potential for scientific innovations in system engineering and technology research in Bulgaria
 • Ръководител Доц. д-р Снежанка Костова
 • Телефон 873-28-45
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Reinforcing the potential for scientific innovations in system engineering and technology research in Bulgaria
 • Договор номер ДПРЕП7РП-02-1/01.04.2010
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 7 560 лв
 • Получени средства 7 560 лв

Additional Info

 • Име Повишаване на Потенциала за Иновации в Системното Инженерство И Роботиката (INNOVATE). Конкурс за подготовка на научноизследователски проекти за участие на български учени в конкурсите на Седмата рамкова програма на ЕС и на програма Сost за европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите
 • Ръководител Доц. д-р Мая Димитрова
 • Телефон 979-20-54
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Повишаване на Потенциала за Иновации в Системното Инженерство И Роботиката (INNOVATE). Конкурс за подготовка на научноизследователски проекти за участие на български учени в конкурсите на Седмата рамкова програма на ЕС и на програма Сost за европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите
 • Договор номер ДПРЕП7РП-2-11
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 6 500 лв
 • Получени средства 6 500 лв