facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Създаване на градиентни структури и свойства в метални композити чрез използване на електромагнитни полета
 • Ръководител чл.кор. Ст. Воденичаров
 • Телефон 4626-262
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Създаване на градиентни структури и свойства в метални композити чрез използване на електромагнитни полета
 • Договор номер МОН 01 / 10 / 5.13
 • Период на изпълнение от... 2.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 2.12.2010 г.
 • Стойност на договора 50 840 лв
 • Получени средства 50 840 лв
 • Координатор Л. Дренчев

Additional Info

 • Име Иновационни технологии за използване на ветровата и вълновата енергия в бреговата зона
 • Ръководител доц. д-р Р. Кишев
 • Телефон 052 370501 /265
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Иновационни технологии за използване на ветровата и вълновата енергия в бреговата зона
 • Договор номер ДРНФ 02/7
 • Период на изпълнение от... 1.12.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 150 000 лв
 • Получени средства 120 000 лв
 • Други участници ИО-БАН, ТУ-Варна, ЦЛМП-БАН

Additional Info

 • Име Иновационна двойно мембранна горивна клетка (ИДЕАЛ-Сел)
 • Ръководител Д. Владикова
 • Телефон 971-47-33
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Иновационна двойно мембранна горивна клетка (ИДЕАЛ-Сел)
 • Договор номер ДО 02-86
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 91 540 лв
 • Получени средства 25 885 лв
 • Съвместно с НФНИ

Additional Info

 • Име Нови материали за електрониката и екологията на база биогенни железни оксиди
 • Ръководител Кр. Александрова
 • Телефон 979-27-83
 • Тема на проекта Нови материали за електрониката и екологията на база биогенни железни оксиди
 • Договор номер ДИД 02/38
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.1.2012 г.
 • Получени средства 15 000 лв
 • Съвместно с НФНИ

Additional Info

 • Име Синтез на метални и интрметални наночастици с контролиран разамер и топогафия за биомедицинско приложение
 • Ръководител проф.И. Драгиева
 • Телефон 979-27-83
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Синтез на метални и интрметални наночастици с контролиран разамер и топогафия за биомедицинско приложение
 • Договор номер ДО 02/2009
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 30.3.2012 г.
 • Стойност на договора 105 000 лв
 • Други участници Индия
 • Съвместно с НФНИ

Additional Info

 • Име Наноструктурни материали за ново поколение литиеви батерии
 • Ръководител доц. Е. Жечева, ИОНХ-БАН
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Наноструктурни материали за ново поколение литиеви батерии
 • Договор номер ТКХ 1701/2007
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 30.3.2011 г.
 • Стойност на договора 140 000 лв
 • Други участници ИОНХ-БАН
 • Съвместно с НФНИ

Additional Info

 • Име Наноструктурни суперкондензаторни системи за съхранение и пренос на енергия
 • Ръководител доц. С. Василев
 • Телефон 979-27-08
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Наноструктурни суперкондензаторни системи за съхранение и пренос на енергия
 • Договор номер ТКХ 1705/2007
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 30.6.2011 г.
 • Стойност на договора 160 000 лв
 • Други участници ИОНХ -БАН, ЦЛМП-БАН, Армстехно ООД , ХТМУ-София
 • Съвместно с НФНИ

Additional Info

 • Име Изследване на проникването и съхранението на водород в нови материали (включително и наноматериали) с оглед съхранение на енергия
 • Ръководител доц. Д-р Лидия Миркова Георгиева
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Изследване на проникването и съхранението на водород в нови материали (включително и наноматериали) с оглед съхранение на енергия
 • Договор номер ТК-Х-1717
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници ИФХ-БАН
 • Съвместно с НФНИ

Additional Info

 • Име Нанокомпозити на основата на магнезий и магнезиеви сплави за съхранение на водород
 • Ръководител проф. дхн Тони Спасов
 • Телефон 816-12-36
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Нанокомпозити на основата на магнезий и магнезиеви сплави за съхранение на водород
 • Договор номер ДО 02-226/2008
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници СУ "Кл. Охридски", ХТМУ- София
 • Съвместно с НФНИ

Additional Info

 • Име Получаване на чист водород чрез ПЕМ водна електролиза – мембранни електродни пакети с иновативни катализатори и твърди полимерни електролити (ПемХидроГен)
 • Ръководител доц. дхн Евелина Славчева
 • Телефон 979-63-97
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Получаване на чист водород чрез ПЕМ водна електролиза – мембранни електродни пакети с иновативни катализатори и твърди полимерни електролити (ПемХидроГен)
 • Договор номер ДТК02/68
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2013 г.
 • Стойност на договора 228 000 лв
 • Получени средства 57 000 лв
 • Други участници ХТМУ
 • Съвместно с НФНИ