facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Ултразвуков контрол на дебелината на съдове и тръбопроводи с контактни и ЕМА-дебеломери
 • Ръководител ст.н.с. I ст. дтн М. Миховски
 • Телефон 979-71-20, 979-64-45
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Ултразвуков контрол на дебелината на съдове и тръбопроводи с контактни и ЕМА-дебеломери
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници ЦНИИТМАШ, Москва, Русия
 • Координатор проф. Н. Разиграев

Additional Info

 • Име Неустойчивости в затворени двуфазни течения
 • Ръководител чл. кор. Ст. Радев
 • Телефон 979-64-57
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Неустойчивости в затворени двуфазни течения
 • Други участници Прованс. у-т. Марсилия, Франиця

Additional Info

 • Име Нов метод за дизайн на полимерни нанокомпозити
 • Ръководител Dr. Sossio Cimmino от ICTP-CNR, Italy
 • Телефон 979-39-39
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Нов метод за дизайн на полимерни нанокомпозити
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2012 г.
 • Други участници ICTP-CNR, Italy
 • Координатор проф. д.т.н. Р. Коцилкова

Additional Info

 • Име Техническо и клинично изследване прототипа на биомеханична система за рецепторна стимулация на пациенти с гръбначно-мозъчна патология
 • Ръководител доц. д-р инж.Лидия Илиева-Митуцова
 • Телефон 979-64-25
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Техническо и клинично изследване прототипа на биомеханична система за рецепторна стимулация на пациенти с гръбначно-мозъчна патология
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници ИПМ "Келдиш" РАН; ИФ"Павлов" РАН, Русия

Additional Info

 • Име Теоретични и експериментални изследвания на механичните и електрическите свойства на кръвта и нейните формени елементи
 • Ръководител проф. П. Риха
 • Телефон 979-64-13
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Теоретични и експериментални изследвания на механичните и електрическите свойства на кръвта и нейните формени елементи
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2010 г.
 • Други участници И-т по хидро-динамика, ЧАН, Прага, Чехия
 • Координатор доц. д-р Н. Антонова

Additional Info

 • Име Нови композитни материали, хомогенизация и макроповедение на композитни материали
 • Ръководител проф. Б. Гамбий
 • Телефон 979-64-55
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Нови композитни материали, хомогенизация и макроповедение на композитни материали
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници ИППТ - ПАН, Варшава, Полша
 • Координатор проф. дн Й. Иванова

Additional Info

 • Име Неустойчивост на Марангони в бинарни смеси с нелинеен ефект на Соре
 • Ръководител проф. А. Орон
 • Телефон 979-64-56
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Неустойчивост на Марангони в бинарни смеси с нелинеен ефект на Соре
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2010 г.
 • Други участници Технион, Хайфа, Израел
 • Координатор доц. д-р С. Славчев

Additional Info

 • Име “Магнитослой 2” – продължение на съвместните изследвания по моделиране и интерпретация на поведението на параметрите в магнитослоя на земята
 • Ръководител доц. д-р М. Карталев
 • Телефон 979-64-33
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта “Магнитослой 2” – продължение на съвместните изследвания по моделиране и интерпретация на поведението на параметрите в магнитослоя на земята
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници Ин-т за космически изследвания, РАН, Москва, Русия

Additional Info

 • Име Електрохидродинамичен топлообменник: числено и експериментално фундаментално изследване
 • Ръководител доц. д-р Д. Кулова-Ненова
 • Телефон 979-64-35
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Електрохидродинамичен топлообменник: числено и експериментално фундаментално изследване
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници Лаб. аеродинам. изследвания, Университет вПоатие, Франция

Additional Info

 • Име Замръзване на движещ се течен филм, приложения при обледеняване
 • Ръководител доц. д-р С. Табакова
 • Телефон 979-64-76
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Замръзване на движещ се течен филм, приложения при обледеняване
 • Договор номер UPR3251
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници Лаб. по информатика в механиката и инж. Науки, CNRS