facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Развитие и приложение на астрономичеки бази данни
 • Ръководител доц. д-р М. Цветков
 • Тема на проекта Развитие и приложение на астрономичеки бази данни
 • Други участници Белградска Астр. Обс. Сърбия

Additional Info

 • Име Изследване на дълговреммен-ната променливост на петнисти звезди в звездни агрегати
 • Ръководител доц. д-р М. Цветков
 • Тема на проекта Изследване на дълговреммен-ната променливост на петнисти звезди в звездни агрегати
 • Други участници Обс. Конколи, УАН, Унгария

Additional Info

 • Име БДШФАН: Обработка, анализ и обезпечение на достъп до каталозите с плаки в руските обсерватории
 • Ръководител доц. д-р М. Цветков
 • Тема на проекта БДШФАН: Обработка, анализ и обезпечение на достъп до каталозите с плаки в руските обсерватории
 • Други участници Астр. И-т РАН, Русия

Additional Info

 • Име Наземни спектрални и фотометрични изследвания на новооткрити променливи звезди и екзопланети от астрономически спътници
 • Ръководител ас. Л. Илиев
 • Тема на проекта Наземни спектрални и фотометрични изследвания на новооткрити променливи звезди и екзопланети от астрономически спътници
 • Други участници Астр. И-т РАН, Румъния

Additional Info

 • Име Разширение на небесните еталонни площадки със CCD астрометрия. Подобрение на наблюдателните средства и модернизация на апаратурата
 • Ръководител ас. Л. Илиев
 • Тема на проекта Разширение на небесните еталонни площадки със CCD астрометрия. Подобрение на наблюдателните средства и модернизация на апаратурата
 • Други участници Астр. И-т РАН, Румъния

Additional Info

 • Име Изучаване на избухвания в активни звезди посредством коронална диагностика
 • Ръководител доц. д-р А. Антов
 • Тема на проекта Изучаване на избухвания в активни звезди посредством коронална диагностика
 • Други участници ГАО и ЦАМЕИ - Терскол към НАН Украйна

Additional Info

 • Име Изследване на еруптивната активност на симбиотични звезди
 • Ръководител доц. д-р Н. Томов
 • Тема на проекта Изследване на еруптивната активност на симбиотични звезди
 • Други участници Астр. И-т РАН, Русия

Additional Info

 • Име Изследване на спектралната и фотометрична променливост на на различни типове звезди
 • Ръководител доц. д-р Д. Колев
 • Тема на проекта Изследване на спектралната и фотометрична променливост на на различни типове звезди
 • Други участници У-т в Торун, Полша

Additional Info

 • Име Спектроскопично изследване на активни ранни звезди и техните околозвездни обвивки
 • Ръководител доц. д-р К. Панов
 • Тема на проекта Спектроскопично изследване на активни ранни звезди и техните околозвездни обвивки
 • Други участници Астр. И-т ЧАН, Чехия

Additional Info

 • Име Спектроскопични наблюдения на пулсиращи B-звезди
 • Ръководител доц. Д-р И. Статева
 • Тема на проекта Спектроскопични наблюдения на пулсиращи B-звезди
 • Други участници Астр. И-т Вроцлавски У-т, Полша