facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Развиване на методите за изкуствен интелект, моделиране и вземане на решения за управление на целенасоченото поведение на сложни системи
 • Ръководител акад. В. Сгурев
 • Телефон 70-80-87
 • Тема на проекта Развиване на методите за изкуствен интелект, моделиране и вземане на решения за управление на целенасоченото поведение на сложни системи
 • Период на изпълнение от... 1.3.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници ИСА-РАН

Additional Info

 • Име Разработване на моделно-алгоритмично осигуряване на процесите за управление на сложни неопределени обекти с динамично изменящи се структури; реализиране на тези методи при синтеза на катастофоустойчиви информационни системи
 • Ръководител акад. В. Сгурев
 • Телефон 70-80-87
 • Тема на проекта Разработване на моделно-алгоритмично осигуряване на процесите за управление на сложни неопределени обекти с динамично изменящи се структури; реализиране на тези методи при синтеза на катастофоустойчиви информационни системи
 • Период на изпълнение от... 1.3.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници СПИИРАН, гр. Санкт Петербург, Русия

Additional Info

 • Име Разработване и развитие на теорията и технологиите на многоагентните системи относно решаването на задачи от мониторинга, моделирането и управлението на сложни технико-технологични, организационни, бизнес- и образователни системи
 • Ръководител акад. В. Сгурев
 • Телефон 70-80-87
 • Тема на проекта Разработване и развитие на теорията и технологиите на многоагентните системи относно решаването на задачи от мониторинга, моделирането и управлението на сложни технико-технологични, организационни, бизнес- и образователни системи
 • Период на изпълнение от... 1.3.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници СПИИРАН, гр. Санкт Петербург, Русия

Additional Info

 • Име Теоретични и експериментални изследвания на процеси в интерактивно управление на динамични логистични мрежи с употребата на технологии на радиочестотната идентификация и мобилните информационни технологии
 • Ръководител акад. В. Сгурев
 • Телефон 70-80-87
 • Тема на проекта Теоретични и експериментални изследвания на процеси в интерактивно управление на динамични логистични мрежи с употребата на технологии на радиочестотната идентификация и мобилните информационни технологии
 • Период на изпълнение от... 1.3.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници СПИИРАН, гр. Санкт Петербург, Русия

Additional Info

 • Име Паралелни и разпределени изчислителни приложения
 • Ръководител доц. д-р И. Лирков
 • Телефон 979-66-29
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Паралелни и разпределени изчислителни приложения
 • Период на изпълнение от... 1.3.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници Inst. For System research, PAS, Полша

Additional Info

 • Име Микроструктурни и многонивови модели с приложения в биомеханиката и геониката
 • Ръководител проф. дмн С. Маргенов
 • Телефон 979-66-12
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Микроструктурни и многонивови модели с приложения в биомеханиката и геониката
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници Inst of Geonics, CAS, Чехия

Additional Info

 • Име Ленк Мецол ПРОП
 • Ръководител проф. дфн Б. Киров
 • Конкурс / Година 2006
 • Тема на проекта Ленк Мецол ПРОП
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници SRI-Moskow /Русия/, ISR-Lviv /Украйна/,SRC-Warsaw /Полша/, SSC-Sussex /Великобритания/, SRI(KFKIRMKI)-Budapest /Унгария/, SISPh-Uppsala /Швеция

Additional Info

 • Име Заряд – МКС
 • Ръководител проф. дфн Г. Станев
 • Конкурс / Година 2006
 • Тема на проекта Заряд – МКС
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници ИКСИ-БАН, , ISR-Lviv Ukraine, SRC-Warsaw Poland, SSC-Sussex UK, SRI(KFKIRMKI)-Budapest Hungry, SISPh-Uppsla /Швеция/

Additional Info

 • Име Разработка и изследване на теоретични методи за построение на разпределени информационни мрежи и системи
 • Ръководител ст.н.с.. д-р Татяна Атанасова
 • Телефон 979-24-41
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Разработка и изследване на теоретични методи за построение на разпределени информационни мрежи и системи
 • Договор номер 300043
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Други участници ИППИ-РАН (Русия)

Additional Info

 • Име Многокритериални системи за подпомагане вземането на решения
 • Ръководител ст.н.с д-р. Мариана Василева
 • Телефон 870-04-29
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Многокритериални системи за подпомагане вземането на решения
 • Договор номер 300050
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници Хелзинкски икономически институт