facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Случайни комбинаторни структури: асимтотично-преброителни резултати и гранично теореми
 • Ръководител ст.н.с. І ст. дмн Л. Мутафчиев
 • Телефон 979-38-62
 • Тема на проекта Случайни комбинаторни структури: асимтотично-преброителни резултати и гранично теореми

Additional Info

 • Име Качествена теория на диференциалните уравнения на математическата физика, хаос, управление и симулации с клетъчно невронни мрежи
 • Ръководител ст.н.с. І ст. дмн А. Славова
 • Телефон 979-28-41
 • Тема на проекта Качествена теория на диференциалните уравнения на математическата физика, хаос, управление и симулации с клетъчно невронни мрежи

Additional Info

 • Име Алгоритмично и теоретично изследване на комбинаторни структури
 • Ръководител акад. Ст. Додунеков
 • Телефон 979-38-24
 • Тема на проекта Алгоритмично и теоретично изследване на комбинаторни структури

Additional Info

 • Име Семантично търсене в уеб-базирани мултимедийни системи
 • Ръководител ст.н.с. І ст. дмн П. Станчев
 • Телефон 873-98-08
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Семантично търсене в уеб-базирани мултимедийни системи
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.

Additional Info

 • Име Оценка и избор на сложни софтуерни системи
 • Ръководител ст.н.с. А. Ескенази
 • Телефон 979-28-73
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Оценка и избор на сложни софтуерни системи
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.

Additional Info

 • Име Изследване на цялостния мрежови трафик, за задачите по оптимизация на телекомуникационните системи
 • Ръководител проф. дмн Иван Цитович
 • Телефон 888717901
 • Тема на проекта Изследване на цялостния мрежови трафик, за задачите по оптимизация на телекомуникационните системи
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници ИППИ-РАН
 • Координатор ст.н.с. ІІ ст. Ст. Порязов

Additional Info

 • Име Моделиране на задачи на финансовата математика за управление на риска
 • Телефон 979-28-41
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Моделиране на задачи на финансовата математика за управление на риска
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Координатор ст.н.с. I ст дмн Анжела Славова

Additional Info

 • Име Интервални методи и софтуерни средства за параметрични линейни системи
 • Ръководител ст.н.с.II ст.д-р Е. Попова
 • Телефон 979-38-23
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Интервални методи и софтуерни средства за параметрични линейни системи
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници Унив.на гр. Вупертал, Германия

Additional Info

 • Име Вариационен анализ и приложения
 • Ръководител чл.-кор. Ю. Ревалски
 • Телефон 979-38-44
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Вариационен анализ и приложения
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.

Additional Info

 • Име Социокултурни и институционални проблеми на сътрудничеството между Република България и Република Молдова
 • Ръководител Доц. В. Личев
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Социокултурни и институционални проблеми на сътрудничеството между Република България и Република Молдова
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.