facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Теоретични и експериментални изследвания на механичните и електрическите свойства на кръвта и нейните формени елементи
 • Ръководител проф. П. Риха
 • Телефон 979-64-13
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Теоретични и експериментални изследвания на механичните и електрическите свойства на кръвта и нейните формени елементи
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2010 г.
 • Други участници И-т по хидро-динамика, ЧАН, Прага, Чехия
 • Координатор доц. д-р Н. Антонова

Additional Info

 • Име Нови композитни материали, хомогенизация и макроповедение на композитни материали
 • Ръководител проф. Б. Гамбий
 • Телефон 979-64-55
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Нови композитни материали, хомогенизация и макроповедение на композитни материали
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници ИППТ - ПАН, Варшава, Полша
 • Координатор проф. дн Й. Иванова

Additional Info

 • Име Неустойчивост на Марангони в бинарни смеси с нелинеен ефект на Соре
 • Ръководител проф. А. Орон
 • Телефон 979-64-56
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Неустойчивост на Марангони в бинарни смеси с нелинеен ефект на Соре
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2010 г.
 • Други участници Технион, Хайфа, Израел
 • Координатор доц. д-р С. Славчев

Additional Info

 • Име “Магнитослой 2” – продължение на съвместните изследвания по моделиране и интерпретация на поведението на параметрите в магнитослоя на земята
 • Ръководител доц. д-р М. Карталев
 • Телефон 979-64-33
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта “Магнитослой 2” – продължение на съвместните изследвания по моделиране и интерпретация на поведението на параметрите в магнитослоя на земята
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници Ин-т за космически изследвания, РАН, Москва, Русия

Additional Info

 • Име Електрохидродинамичен топлообменник: числено и експериментално фундаментално изследване
 • Ръководител доц. д-р Д. Кулова-Ненова
 • Телефон 979-64-35
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Електрохидродинамичен топлообменник: числено и експериментално фундаментално изследване
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници Лаб. аеродинам. изследвания, Университет вПоатие, Франция

Additional Info

 • Име Замръзване на движещ се течен филм, приложения при обледеняване
 • Ръководител доц. д-р С. Табакова
 • Телефон 979-64-76
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Замръзване на движещ се течен филм, приложения при обледеняване
 • Договор номер UPR3251
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници Лаб. по информатика в механиката и инж. Науки, CNRS

Additional Info

 • Име Използване на методите за безразрушителен контрол за оценка на състоянието на оборудването на АЕЦ
 • Ръководител проф. дн М. Миховски
 • Телефон 979-71-20, 979-64-45
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Използване на методите за безразрушителен контрол за оценка на състоянието на оборудването на АЕЦ
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници ИМех-БАН, ИМаш-УрО РАН, Екатеринбург, Русия
 • Координатор координатор чл. кор. Е. Горкунов

Additional Info

 • Име Комбинаторна и компютърна алгебра, алгебрична геометрия и теория на инвариантите
 • Ръководител чл.-кор. В. Дренски
 • Телефон 979-28-20
 • Тема на проекта Комбинаторна и компютърна алгебра, алгебрична геометрия и теория на инвариантите

Additional Info

 • Име Развитие на програмното осигуряване за мултимедия и езикови технологии
 • Ръководител ст.н.с. Р. Павлов
 • Телефон 979-38-31
 • Тема на проекта Развитие на програмното осигуряване за мултимедия и езикови технологии

Additional Info

 • Име Дискретна математика, теория на кодирането и база данни
 • Ръководител акад. Ст. Додунеков
 • Телефон 979-38-24
 • Тема на проекта Дискретна математика, теория на кодирането и база данни