facebook

Обяви и конкурси

Публична защита на дисертационния труд на доц. д-р Венета Янкова за придобиване на научна степен „доктор на науките“ – ИЕФЕМ, БАН
21 Септември 2017
Открито заседание на научно жури за защита на дисертация в ИИКТ-БАН
20 Септември 2017
Публична защита на Мария Георгиева Шипочка докторант на самостоятелна подготовка в ИОНХ - БАН
18 Септември 2017
Публична защита на Станислава Иванова Начева в Института за държавата и правото при БАН
15 Септември 2017
Публична защита на Янко Венелинов Ройчев в Института за държавата и правото при БАН
15 Септември 2017
Защита на дисертационния труд на Магдалена Стефанова Абаджиева-Йорданова в Института за български език - БАН
12 Септември 2017
Публична защита на дисертационен труд за придобиване на научно-образователна степен „доктор“ на Мирослав Йорданов Петров в ЦЛ СЕНЕИ – БАН
12 Септември 2017
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН обявява защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” на Елена Стоянова
11 Септември 2017
Публична защита на Димитър Василев Мирчев в Института за държавата и правото при БАН
11 Септември 2017
Публична защита на ас. Владимир Христов Христов в Института за държавата и правото при БАН
11 Септември 2017
Публична защита на Костадин Костадинов в Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
01 Септември 2017
Публична защита на дисертационен труд „Израстване и изследване на физични свойства на сложнооксидни кристали в системите Pb-Mn-Ni-O, Pb-Mn-Ni-Ti-O и Cu-B-O“ на Вихрен Томов, докторант на самостоятелна подготовка от ИФТТ – БАН
31 Август 2017
ИДП при БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право
29 Август 2017
Допълнителна покана за кандидатстване за мобилности на докторанти в чужбина с цел обучение по програма „Еразъм+”
22 Август 2017
ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИ И СЛУЖИТЕЛИ ЗА МОБИЛНОСТИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+
22 Август 2017
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН обявява защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” на Цветан Маринов
21 Август 2017
Открито заседание на научно жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” в Института за космически изследвания и технологии - БАН
21 Август 2017
Публична защита на дисертационен труд в Института за космически изследвания и технологии - БАН
21 Август 2017
Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН обявява конкурс за „доцент“
11 Август 2017
ИЕФЕМ – БАН обявява конкурси за академични длъжности
08 Август 2017
Конкурс за професор в секция „QSAR и молекулно моделиране“ в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
08 Август 2017
Публична защита на дисертационен труд на инж. Ибрахим Молла, Институт за гората при БАН
04 Август 2017
ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ ПО ЗАЩИТАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД В ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ-БАН
02 Август 2017
Конкурси за заемане на академични длъжности "професор", "доцент" и "главен асистент" в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН
01 Август 2017
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН обявява защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” на Румен Георгиев
31 Юли 2017
Научно сътрудничество между БАН и Словашката академия на науките (САН) за периода 2018 – 2020 г.
28 Юли 2017
Конкурс за научно постижение в областта на органичната химия
24 Юли 2017
Конкурс за заемане на академична длъжност в Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” - БАН
20 Юли 2017
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН обявява два конкурса за професори
18 Юли 2017
Публикуване на документи във връзка с конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
10 Юли 2017