facebook

Приети документи

Мерки за преодоляване на недостига на средства за издръжка в бюджета на БАН за 2010 г.

pdfМерки за преодоляване на недостига на средства за издръжка в бюджета на БАН за 2010 г.