facebook

Информация

Gabrovo Innovation Camp 2016 набира участници

logo-300x130-01-2Българската академия на науките е партньор на Община Габрово за инициативата Лагер за иновации - Gabrovo Innovation Camp 2016, който ще се проведе в Габрово от 1 до 3 октомври по инициатива на Президента на Република България Росен Плевнелиев и президента на Комитета на регионите на ЕС Марку Маркула.

Провеждането на лагери за иновации в различни европейски региони е сред инициативите на Комитета, които имат за цел да стимулират младите европейци да разработват съвместно иновативни идеи за правене на бизнес, а също така чрез наука и образование да търсят конкретни решения на значими обществени проблеми. БАН с изградената в страната мрежа от Регионални академични центрове, както и с инициативата Ученически институт работи в същата посока и генерира възможности за прилагане на интердисциплинарен подход в научните изследвания, образованието и най-вече ефикасни приложни резултати.

Събитието ще се осъществи с подкрепата на Областен информационен център – Габрово и евродепутатите Ева Паунова и Андрей Новаков.

Участниците в лагера ще бъдат насочвани от професионалисти в ролята на ментори. Сформираните отбори ще търсят иновативни решения в четири основни предизвикателства - Factories of the future; Urban transformation; Innovation education; XXI century democracy /Фабрики на бъдещето; Градска трансформация; Иновации и образование; Демокрацията на 21 век/.

Gabrovo Innovation Camp 2016 набира участници до 15 септември 2016 г. на сайта: http://gabrovoinnovationcamp.eu/ и в социалните мрежи – https://www.facebook.com/GbInnoCamp/?fref=ts, https://twitter.com/gabrovo2016.

В лагера могат да се включат всички желаещи на възраст над 17 години, мотивирани да развиват творчески идеи в иновативни социални решения. Лагерът ще се провежда на територията на Националната Априловска гимназия и ще завърши с представяне на разработените идеи и награждаване в зала Възраждане.