facebook

Информация

Ролята на научните изследвания и иновациите за ускорено развитие на икономиката дискутира бизнес форум в Пловдив

P1020374Българската академия на науките, Регионалният академичен център в Пловдив и Община Пловдив проведоха бизнес форум на тема „Научните изследвания и иновациите - основа за ускорено развитие на икономиката в Пловдивския регион“.

P1020365Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров и заместник-кметът по образование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество на община Пловдив Стефан Стоянов откриха форума в Дома на културата „Борис Христов“.

Основните дискутирани теми бяха: „Пловдив – Европейски център на научните изследвания, иновациите и съвременната индустрия“, „Икономическа зона Тракия – добри възможности за инвестиции“, „Новият завод Sensata - пример за добра инвестиция на правилното място“, „Състояние и развитие на информационните технологии в Пловдивския регион“, „Възможности за създаване на Център по компетентност по мехатроника и чисти технологии“ и „Състояние и развитие на биотехнологиите в Пловдивския регион“.

P1020347Представители на бизнеса, образованието и науката се включиха в дискусията по представените теми. При наличието на Тракия икономическа зона, в която национални и международни компании вече са инвестирали 1.1 милиарда евро, седем университета, седем филиала на БАН и институти на Селскостопанската академия в Пловдивския регион има реални условия за ускорено развитие на икономиката преди всичко в областта на информационните технологии, аутсорсинга, мехатрониката и биотехнологиите.  

Акад. Стефан Воденичаров обърна специално внимание, че в Пловдив има потенциал да се подготвят проекти за Център по върхови постижения по биотехнологии и Център по компетентност по мехатроника и чисти технологии.