facebook

Работна среща по тематичен приоритет „Нанонауки, нанотехнологии и нови материали”, Седма рамкова програма на ЕС

На 06 април 2012 г., в зала 207 на БАН-ЦУ се проведе работна среща за във връзка с предстоящите конкурси по тематичен приоритет  7fplogo„Нанонауки, нанотехнологии и нови материали”, Седма рамкова програма на ЕС. Съорганизатор на работната среща беше Единният център за иновации на БАН.

Прочети още...

Ново разпределение на ролите в екипа за управление на проектите по 7 РП

7fplogoНово разпределение на ролите в екипа за управление на проектите по 7 РП. За повече информация: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/whatisnew

Прочети още...

Презентации от информационен ден, Седма рамкова програма на Европейския съюз

sedmaИнформационен ден за представяне на 9-ти конкурс за набиране на проекти в тематично направление "Информационни и комуникационни технологии", Седма рамкова програма на ЕС, се проведе в Българската академия на науките.

Прочети още...

Покана за представяне на предложения за програмата LIFE+

lifeОбявена е покана за представяне на предложения за програмата LIFE+
Настоящата покана обхваща следните теми:
1. LIFE+ Природа и биологично разнообразие
Главната цел е опазване, възстановяване, наблюдение и улесняване на функционирането на природните системи и местообитания, за да се спре загубата на биологично разнообразие в рамките на ЕС.

Прочети още...

Национален информационен ден в тематично направление "Информационни и комуникационни технологии", Седма рамкова програма на ЕС

7fplogoНа 18 януари 2012 г. , в Голямата зала на БАН (ул. “15 ноември” No 1), ще се проведе Национален информационен ден за представяне на 9-ти конкурс за набиране на проекти в тематично направление "Информационни и комуникационни технологии", Седма рамкова програма на ЕС, който ще бъде официално обявен на 18 януари 2012 г.

Прочети още...