facebook

Становища

Нова политика за разпределяне на бюджетната субсидия на БАН за 2012-та година

За първи път Общото събрание на БАН гласува разпределяне на  бюджетната субсидия на базата на нова политика. Тя е съобразена със съвременните критерии за отчитане, оценка и стимулиране на научно - изследователската дейност.

Така, на практика, беше прието предложението на Финансово - икономическия експертен съвет на ОС и на ръководството на БАН.

Новото разпределение на държавната субсидия отчита международната оценка на звената на Академията, общонационалните дейности, извършвани от институти на академията, проектната активност за привличане на собствени приходи, научните публикации и патентната дейност на звената.

С оглед на осъществяване на плавен преход за формиране на бюджетите на звената, 40 % от субсидията за 2012-та година е разпределена съгласно стария принцип за определяне на бюджетите, който е по планова численост и средна заплата на съответното звено. Другите 60 % се разпределят съответно: 33 на сто на базата на международната оценка, 16,5 % за общонационални дейности, 5 % - проектна активност, 5 % - научни публикации и 0,5 % - патенти.

Целта и философията на новото разпределение е да се стимулират институтите, които до 2010-та година, включително, са имали по-добри показатели, по посочените по-горе критерии.

Този нов начин на формиране на бюджетите на звената, в момент на остър недостиг на държавна субсидия, показва волята на Общото събрание и на ръководството на БАН за въвеждане на модерна политика за управление на оскъдните публични средства, осигурявани от държавата.

pdfРазпределението на субсидията по институти - Таблица