facebook

Галерия

Проф. Ан Глоувър се срещна с учени от Българската академия на науките
Откриване на документална изложба „Благодетели и дарителство в България – между идеала и реалността”
Общоакадемически семинар "Актуални проблеми на науката" - лекция на чл.-кор. Димитър Димитров
Дискусионен семинар „ Водородът – енергията на нашето бъдеще: съвременни технологии за справяне с предизвикателствата на управлението на отпадъците, енергийната сигурност и устойчивост”
Честване на 100 години от рождението на акад. Георги Бранков
Нови 151 дипломи за научни степени бяха връчени в БАН
Съвместно годишно заседание на САЧК и ОС на БАН
Тържествено представяне на енцикликата Pacem in terris в БАН
Национално честване на 150 години от рождението на академик Любомир Милетич
Изложба „Градът, околията, областта... в следосвобожденските години“
Награди за студентски есета в БАН
Национална конференция „Рoботика и интелигентни системи”
Тържествено честване по повод Международната година на статистиката
60 години от създаването на Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей към БАН
Честване на 120-годишнината на списание „Природа“ в БАН
Кръгла маса по проблемите с бежанците
Национално честване по случай 135 г. от рождението на академик Михаил Арнаудов
С изложба на БАН „В началото бе буквата“ Народното събрание отбелязва Деня на народните будители
Тържествено събрание, посветено на Деня на народните будители и българските учени
100 години от рождението на акад. Любомир Илиев
Международна научна конференция „Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене”
Тържествено честване - 100 г. от рождението на акад. Радой Попиванов и 140 г. от рождението на акад. Константин Пашев в БАН
Трета национална конференция с международно участие „Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност 2013”
Изложба „Ядрената наука за обществото” в БАН
Конференция „Националната сигурност: актуални въпроси, подходи, решения” в БАН
Представяне на книга на акад. Васил Гюзелев в БАН
160 години от рождението на акад.Стефан Панаретов
Изложба „Акад. Михаил Арнаудов – Живот, посветен на България и науката“
Тържествено събрание по случай 144-та годишнина на Българската академия на науките
Международен форум посветен на българския папа Йоан ХХІІІ
Делегация на Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в Дубна на посещение в БАН
Национално честване на 200-годишнината от успението на Св. Софроний Епископ Врачански
Юбилейна конференция „Viva Verdi” в БАН
Среща на учените от БАН и Македонската академия на науките и изкуствата
85 години Институт за гората към БАН
Паметна вечер за Николай Хайтов в БАН
Българската академия на науките връчи званието ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА на проф. Хаим Гарти от Израел
Среща на Председателя на БАН акад. Стефан Воденичаров със световноизвестния океанолог проф. Бил Райън
Mеждународна лятна научно-изследователска школа за ученици RSI 2013 в Масачузетския технологичен институт
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ БАН И “СОФИЯ ТЕХ ПАРК”
Българската академия на науките връчи званието „Доктор хонорис кауза“ на световноизвестния икономист проф. Стив Ханке
Семинар-дискусия “Политики на БАН в областта на интелектуалната собственост”
Излезе книгата „Братята в българската история“
100 годишнина от рождението на професор дфн Живко Ошавков
Среща на Председателя на БАН с авторите, включени в документалното издание “България – средище на толерантността”
Научно-практическа конференция „Преход към модерно образование”
40 години Институт по океанология
Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ чества 50-годишен юбилей
Българската академия на науките и Университетът за национално и световно стопанство подписваха Договор за сътрудничество
Акад. Светлин Русев на 80 години. Тържествено честване.