facebook

Национален тренировъчен курс „Съвременни методи за установяване на мутации при растенията“

Понеделник, 13 Ноември 2017

BAN-LOGO copyНационален тренировъчен курс „Съвременни методи за установяване на мутации при растенията“ ще се проведе в рамките на проект по програмата на Международната aгенция за aтомна eнергия (МААЕ-Виена) за техническо сътрудничество 2016-2019 Bul5/014 “Оценка на стресовия отговор и адаптивния потенциал на генома на житните култури чрез съвременни ядрени, омикс и физиологични подходи”. Курсът ще се състои от 21 до 24 ноември в София.

Поканен лектор и експерт на МААЕ e проф. д-р Пат Хеслоп-Харисън от Университета в Лестър, Департамент по генетика и биология на генома, Великобритания. Участие в курса са заявили студенти, докторанти, пост-докторанти и млади учени от СУ „Св. Кл. Охридски“, Институти на БАН, Селскостопанска и Медицинска  Академия. 

Подробна информация за програмата на курса може да се намери на: http://www.bio21.bas.bg/ippg/bg/?page_id=8341