facebook

Посещение на председателя на БАН във Франция

Петък, 07 Юли 2017

ban zgrada_copyПредседателят на БАН акад. Юлиан Ревалски се срещна на 6 юли 2017 г. във Френския институт в Париж (седалището на петте френски академии), с професор Катрин Брешиняк, постоянен секретар на Френската академия на науките. По време на срещата беше обсъдено по-нататъшното сътрудничество между двете академии.

Освен научните области, очертани в споразумението от 2012 г., включващи наноматериали, околна среда, геология, биомедицина и нови технологии в археологията, особено внимание беше обърнато и на ролята на двете академии в изработването на становища, подпомагащи държавните институции в определянето на политиките във важни сфери на обществения живот - образование, наука, здравеопазване и др.

По време на разговора беше договорено също участие на български ученици в инициативи на Френската академия на науките, целящи популяризирането на науката, както и посещение на водещи френски учени в България с цел по-широко отразяване на световните научни постижения сред българските научни среди и тяхното значение за развитие на обществото.

Акад. Юлиан Ревалски посети и Френския институт за международни изследвания - независима организация за изследвания и анализи, свързани с международните отношения и геополитиката. Институтът е създаден през 1979 г. от проф. Тиери дьо Монбриал, член на Френската академия за морални и политически науки, чуждестранен член на БАН и Доктор хонорис кауза на Софийския университет. От създаването си до днес този институт се утвърди като един от трите най-важни think-tank организации за независими и аналитични изследвания на съвременните предизвикателства в международните отношения. По време на срещата на председателя на БАН с проф. Монбриал и неговите сътрудници бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между двете организации и конкретни инициативи, свързани с предстоящото председателство на България на Европейския съюз.