facebook

"Български съвременници в 432 Hz"

Сряда, 05 Юли 2017

cid ii_15cfa7d21374dfc8Концертът на Камерен оркестър 432 с произведения от български композитори ще се състои на 13 юли 2017 г., от 19:00 часа, в Големия салон на БАН (ул. "15 ноември" №1).

Звук, принадлежащ на концертен строй а1 = 432 Hz срещаме в песните на птиците, в говорната интонация на децата в България, във фолклорната музика (най-ярък пример е "Излел е Дельо Хайдутин"). Концертът се явява експеримент, който цели да представи на аудиторията по-различно трактуване на звуковата материя.

Концертът се осъществява в рамките на научен проект „Интониране и концертен строй а1 = 432 Hz: българска и световна практика, вариантност, въздействия и резултати“ по Програма за подпомагане на младите учени в БАН, 2016-2017 г. с финансиране от Министерството на образованието и науката.

Докторантът от Института за изследване на изкуствата – БАН Иван Янакиев, автор на разработката и организатор на концерта, изказва своята благодарност.

В програмата:

Георги Арнаудов - "Вратите на съня II”
Стефан Драгостинов - “Зидарска сюита”
Красимир Тасков - Адажио за струнни “Glow in the Dark”
Корийн Морсинк* - Симфония №1 "The Agreekment Symphony"
Ясен Воденичаров - “Вазата на Клайн”
Николай Бадински - “Абстрактни картини”/трио/
Васил Казанджиев - Вариации за струнен оркестър

Единственото чуждестранно име е това на Канадско-гръцката композиторка Корийн Морсинк. Тя е включена в концерта със своята първа симфония - "The Agreekment Symphony", която композиторката изисква да бъде свирена в концертен строй а1 = 432 Hz.

Вход свободен