facebook

Проф. Анджей Дворак от Полша е избран за чуждестранен член на БАН

Петък, 23 Юни 2017

bas new_logo_copyНа 22 юни 2017 г. Събранието на академиците при БАН избра за чуждестранен член на Академията проф. Анджей Дворак от Полша. Професор Анджей Дворак е роден през 1946 г. в Полша. Той е директор на Центъра за полимерни и въглеродни материали (ЦПВМ) към Полската академия на науките и е международно признат учен в областта на полимерите и полимерните материали. Проф. Дворак е автор и съавтор на над 140 публикации в международни списания, на няколко глави от книги и 4 патента. По негови работи са забелязани над 2800 цитата с h-фактор 26.

За около 40 години проф. Дворак активно сътрудничи с български учени от Института по полимери и Института по органична химия с Център по фитохимия при БАН. Резултатите от сътрудничеството са впечатляващи: 35 съвместни публикации в най-реномирани международни списания, цитирани над 1000 пъти; два съвместни българо-полски патента; над 20 български учени са специализирали в ръководения от проф. Дворак Институт по полимерни и въглеродни материали към ПАН.

Проф. Дворак участва активно в инициативи на Института по полимери при БАН като: член на научно жури за избор на професор; член на борда на проекта POLINOVA; член на международна акредитационна комисия; съорганизатор на два полско-български мини-симпозиума; редовен участник с доклади на симпозиумите „Полимери“.

Проф. Дворак е член на Редакционната колегия и на Редакционния съвет на „Списание на БАН“. Владее (писмено и говоримо) български език. За неговите заслуги към БАН през 2010 г. е награден с „Почетен знак“ на БАН.