facebook

БАН и Министерство на културата обсъдиха взаимното си сътрудничество

Понеделник, 12 Юни 2017

bas-DSC09435Министърът на културата Боил Банов и неговият екип посетиха Българската академия на науките и на среща с председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски изразиха желание за по-тясно сътрдуничество между двете организации. Академията има много институти, които работят в сферата на културно-историческото наследство, четири музея и изтъкнати творци на изкуството в Събранието на академиците и член-кореспондентите (САЧК), каза акад. Ревалски като постави акцент в желанието на БАН за взаимно сътрудничество с Министерство на културата. Относно подготовката на България за председателството на ЕС през 2018 г. БАН може да участва в културния календар на представянето, подчерта акад. Ревалски.

По време на разговора заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов припомни, че Академията има изградена национална академична мрежа от 17 регионални центъра в цялата страна, които имат капацитета да подпомогнат научното развитие на кадрите в музеите. Чл.-кор. Васил Николов обърна внимание на нарастващата роля на атракционите и това как те да представят най-новото в научното познание за древността, базирайки се на последните достижения на науката. Той изтъкна необходимостта от промяна в Закона за културното наследство, който трябва да бъде допълнен със специален текст за атракционите.

Двете страни обсъдиха необходимостта от взаимно сътрудничество при изграждането на дългосрочна стратегия в областта на археологическото наследство, в която да се включат учени от Академията, както и обсъждането на интерактивни методи за специализирано обучение на децата и това как да се привлича интереса на младите хора, за да посещават музеите.bas-DSC09428

Председателят на БАН акад. Ревалски заяви, че със своята експертна дейност учените могат да подпомагат държавата по важни теми и даде пример с уникалната апаратура на световно ниво, с която разполага Академията. Той припомни и актуалните проекти на институти на БАН, свързани с дигитализацията на културно-историческото наследство.

На срещата от страна на БАН присъстваха още зам.-председателят чл.-кор. Константин Хаджииванов, гл. научен секретар проф. Евдокия Пашева и научният секретар в направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ доц. Йоана Спасова.