facebook

Националният етнографски музей представя изложба „Образци на великолепието – азербайджанско народно изкуство“

Понеделник, 12 Юни 2017

AZERBAIJANI-FOLK-ARTИзложба „Образци на великолепието – азербайджанско народно изкуство“ ще бъде открита на 14 юни от 18:00 часа в Националния етнографски музей, с участието на Посолството на Азербайджан и Музея на килимите в Азербайджан. Куратор на изложбата е д-р Атанаска Станчева.

Още от древни времена Азербайджан е бил познат като един от най-големите центрове на традиционното занаятчийство. Страната се слави с традиционни занаяти като килимарство, медникарство, керамика, бродиране, текстил, бижутерство.

Килимарството е неотделима част от азербайджанската култура. Изложбата представя образци от водещите килимарски центрове в Азербайджан – Губа, Ширван, Карабах и Газах.

Медникарството е един от развитите раздели на азербайджанското традиционно изкуство, а неговите основни центрове са Гянджа, Шамахъ, Нахчъван, Баку и Лахъдж (Исмаиллъ). Изложбата показва различни домакински съдове от медот ХІХ и началото на ХХ век от частната колекция на госпожа Шафаг Гурбанова. Колекцията съдържа повече от 500 екземпляра, събирани над 30 години.

Керамиката също е била усвоена от азербайджанския народ още в бронзовата епоха. Тя е била широко разпространена в домакинството. Ръчно изработените съдове на Салех Мамедов, майстор на съвременната керамика, са още един образец на великолепието на народното изкуство. Вдъхновен от азербайджанската керамика от древността и средните векове майсторът създава нови арт-произведения. Мемедов сътворява много декоративни произведения от глина, като използва техниките на боядисването чрез гледжосване и глазиране, ангоба и емайл.

Основните елементи на азербайджанските традиционни носии са се развивали през вековете. Изложбата показва реплики на прекрасни носии от колекциите на известни музеи. Един от основните елементи на женската носия е т. нар. келагаи – копринен шал за покриване на главата с отпечатани разнообразни символи. Келагаи се произвеждат в Азербайджан още от дълбока древност.

Бижутерството е едно от най-древните изкуства в Азербайджан. Първите образци са се появили през бронзовата епоха (ІV-ІІ в. пр. н.е.) и са били използвани при различни ритуали. Те са били украсявани с разнообразни спирали, медальони, кръгове, изображения на птици и животни. По-късно, в хода на историческите и социалните промени, тези древни модели са придобили други форми, но бижутерийните изделия стават неотменима част от традиционните носии. Азербайджанската бижутерия изживява своя ренесанс през Средните векове. Някои от големите градове в страната – Шеки, Баку и Гянджа, стават центрове на бижутерийното великолепие.

Събраните и представени в Националния етнографски музей артефакти на народното изкуство на Азербайджан ще бъдат за посетителите прозорец към великолепието на културата, душевността и бита на този южнокавказки народ.