facebook

Връчване на наградите „За изявен млад учен в областта на органичната химия“ на името на акад. Иван Юхновски

Понеделник, 12 Юни 2017

nagrada-DSC 9619Наградите „За изявен млад учен в областта на органичната химия“ на името на акад. Иван Юхновски бяха връчени за първи път на 9 юни 2017 г. на Празника на Химикотехнологичния и металургичен университет – София. Наградата е учредена от Академичния съвет на Химикотехнологичния и металургичен университет – София и Съюза на химиците в България с финансовата подкрепа на акад. Иван Юхновски.

Първият носител на наградата е гл. ас. д-р Станислава Йорданова от Катедра „Органична химия и фармакогнозия“ към Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски“. Наградата от 1000 лв и диплома беше връчена от ректора на ХТМУ проф. д-р инж. Митко Георгиев. По предложение на конкурсната комисия беше връчена и отделна специална награда от акад. Иван Юхновски – грамота и 500 лв. за цялостни високи постижения на млад учен в областта на органичната химия на гл.ас. д-р инж. Антон Георгиев от катедра „Органична химия“ на ХТМУ. Академик Иван Юхновски връчи грамоти и на двамата номинирани кандидати ас. д-р Атанас Курудос и ас. д-р Мирослав Дангалов от Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН.