facebook

Българската академия на науките и Хърватската академия на науките и изкуствата честват 20-годишно научно сътрудничество

Сряда, 07 Юни 2017

DSC 000320-годишнината от подписването на Двустранната спогодба за научно сътрудничество и обмен между Българската академия на науките и Хърватската академия на науките и изкуствата беше отбелязана с научна конференция, представяне на сборник и изложба на тема „Българи и хървати през вековете: равносметката“. Събитието, организирано от Института за балканистика с Център по тракология – БАН, се проведе на 6 юни 2017 г. в БАН.

DSC 0019Конференцията беше открита от директора на Института за балканистика с Център по тракология проф. Александър Костов, който представи сборника „Българи и хървати през вековете: равносметката“. Участниците в българо-хърватското научно сътрудничество бяха приветствани от заместник-председателя на БАН чл.-кор. Васил Николов и от Н. Пр. Посланичката на Р Хърватия г-жа Лйерка Алайбег. Приветствие от името на ХАНИ прочете проф. Дамир Карбич от Отделението за исторически науки.

Представена беше работата по два научни проекта на учени от Института за балканистика с център по тракология – БАН с партньори от хърватска страна – Отделението за исторически изследвания и Института за хърватска литература, театър и музика. Проф. Светлозар Елдъров представи научните резултати от проекта „Българи и хървати през вековете VІІ–ХХІ в.“, а доц. Антоанета Балчева направи равносметка за постигнатото по ръководения от нея проект „Приносът на българските и хърватски духовни елити за културното многообразие на Европа“. След конференцията беше открита изложба на тема „Българи и хървати през вековете: равносметката“, посветена на 20-годишнината от сключването на двустранната спогодба за научно сътрудничество и обмен между БАН и ХАНИ.DSC 0025

По двата проекта досега са организирани 14 съвмести научни конференции, всички с издадени сборници с общ обем 4000 страници, които съдържат над 220 студии и статии на български и хърватски учени и по съдържание и приноси представляват същинска енциклопедия на историческите връзки между двата народа през вековете и в нашето съвремие. Публикувани са и редица авторски монографии и многобройни студии, статии, документални публикации и преводи. В рамките на проектите са организирани също изложби, концерти и други културни прояви.