facebook

Премиера на книгата на чл.-кор. Ангел Стефанов “Вселена и човек”

Четвъртък, 20 Април 2017

20170418 135010Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН ще представи книгата  на чл.-кор. Ангел Стефанов “Вселена и човек” на 24 Април 2017 г. от 14 ч. в сградата на Института.

Ключовото питане за това “Каква е Вселената” стои в началото на книгата, която дискутира мястото на човека в съвременните научни теории за вселената.

Проф. Стефанов се занимава с проблеми от областта на философия на науката и теория на познанието. Автор е на “Способност за теории” (1999), “Предизвикателството на несъизмеримостта” (2000), “Знание, наука, псевдонаука” (2007), “Философия на времето” (2008) и редица други статии и книги. Високото ниво на анализ и актуалност на проблемите, върху които работи, надхвърлят регионалните рамки, за което свидетелстват редица публикации и книги в чужбина (“Kant’s Conceptions of Space and Time and Contemporary Science” (2015).