facebook

Семинар, посветен на Седмицата на гората

Сряда, 12 Април 2017

IMG 6652_copyНа 11 април 2017 г. в Института за гората се проведе семинар, посветен на Седмицата на гората под мотото „Гората е живот“. Горските екосистеми са с най-голямо биологично разнообразие и най-значим потенциал за предоставяне на екологични, икономически и социални ползи за природата и обществото. Организатори на семинара са Институтът за гората – БАН, Секция „Лесотехнически науки“ – СУБ и Съюзът на лесовъдите в България.  

България е опазила едни от най-ценните естествени гори в Европа и е извършила най-мащабните противоерозионни залесявания. Програмата на семинара доказа съществения принос и значимите усилия на учените и специалистите от Института за гората в полза на фундаменталната и практико-приложната горскостопанска  и екологична наука.

Представени бяха разработки по растежа, производителността и възобновяването на горите, многостранните ползи от тях, възможните екосистемни услуги в градска среда, свойствата на горските почви и промените в тях при екстремни условия, патогени и вредители в горите и възможните методи за техния контрол и др. В края на семинара бяха представени и два филма, свързани с подобряване стопанисването на планинските екосистеми и ролята на зелената инфраструктура в регулацията на климата.