facebook

Ново споразумение за научно сътрудничество между Българската и Азербайджанската академии на науките

Понеделник, 10 Април 2017

DSC08916Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски и председателят на Азербайджанската национална академия на науките (АНАН) акад. Акиф Ализаде подписаха ново споразумение за научно сътрудничество между БАН и АНАН и Протокол към него за периода 2017-2020 г. Подписването се състоя в Българската академия на науките днес, 10 април 2017 г.

Двамата председатели откроиха конкретни области от взаимен интерес, в рамките на които учените от институтите на двете академии биха могли да работят съвместно. Предвид на сходната структура на двете академии  двете страни се съгласиха едновременно да направят проучване за наличието на взаимен интерес от страна на конкретни учени и институти за сътрудничество и работа по съвместни проекти, както и да насърчават прякото сътрудничество между тях, също и в рамките на европейски проекти.DSC08934

DSC08898Предложено бе една от формите на съвместното сътрудничество в рамките на споразумението да бъде създаването на съвместна международна лаборатория за изучаване на Черноморския басейн и Каспийско море, за изучаване на морски биоценози, за съвместни изследвания в областта на нефтената геобилогия и морската геология. Обсъдена бе възможността за обмен на млади учени в областта на археологията и др.