facebook

ban zgradaУченическият институт на БАН обявява началото на четвъртата си научна сесия

Понеделник, 24 Април 2017

Ученическият институт на БАН (УчИ – БАН), съгласно решение на Управителния съвет на БАН, обявява началото на четвъртата си научна сесия. В срок до 30 септември 2017 г. ще се приемат проекти на ученици от 8-ми до 12-ти клас, които имат влечение и склонност към изследователска дейност в някоя от областите на науката или нейните приложения.
Всеки участник в УчИ – БАН разработва самостоятелно или в съавторство определена тема. Това става под ръководството на учител, научен работник, университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените по време на разработката резултати се оформят в писмен вид като „Проект”.
Проектите могат да имат реферативен характер, но с по-висока оценка ще се отличават елементи на оригиналност и творчество. До 30 септември документите трябва да бъдат постъпили в БАН за рецензиране и оценка. Авторите на най-успешните разработки ще получат покана да представят проекта си на специално организирана от БАН Ученическа научна сесия. Те получават и копие от рецензията, за да се съобразят с препоръките на рецензентите при представянето на проекта по време на сесията. При окончателното класиране на разработките ще се взема предвид както съдържанието на проекта, така и представянето му по време на Ученическата научна сесия.
Учениците, получили най-високи оценки на своите проекти, ще получат като награда правото да проведат едномесечен стаж в постоянно научно звено на БАН, където ще могат да ползват библиотека, лаборатория, изчислителни ресурси и др. Авторите на всички допуснати проекти в Ученическата научна сесия ще получат удостоверение за участие в работата на УчИ – БАН през 2017 година.

СРОКОВЕ

В срок до 30 септември 2017 г. проектите трябва да са подадени на адрес:
Българска академия на науките
Ученически институт
ул.”15 ноември” № 1
1040 София

Пратката трябва да съдържа две печатни подвързани копия на проекта и придружаващо писмо - заявление, че авторите желаят да бъдат допуснати до представяне на проекта на Ученическата научна сесия. Освен това в пратката се прилага и електронен носител (CD или флашка), на който е записан целия проект, придружаващото писмо и резюметата на български и английски език в Word формат. Проекти, за които на електронния носител липсват тези файлове, няма да бъдат допускани до участие.
В срок до 31 октомври 2017 г. авторите на допуснатите до участие в Ученическата научна сесия проекти ще бъдат уведомени за мястото и часа на провеждане на сесията. Програмата на Ученическата научна сесия ще бъде обявена и на електронната страница на БАН.
В приложенията ще намерите подробна информация за участие в сесията на УчИ –БАН за 2017 г., както и образец на Заявлението за участие:

Изисквания към проекта pdfiziskwaniq kym proekta.pdf

Критерии за оценка pdfkriterii za ocenka.pdf

Препоръки за представяне на проектаpdfpreporyki za predstawiane na proekta.pdf

Важни дати pdfvazhni dati.pdf

Заявление за участие pdfzaiqvlenie za uchastie.pdf

 


 

Ученическият институт към БАН обявява конкурс за ученически проекти

ban zgrada

28.03.2016 г.

За трета поредна година ще се проведе сесия на Ученическия институт на БАН (УчИ – БАН) съгласно решение на Управителния съвет на БАН с Протокол № 3, т. 5.6 от 17 февруари 2016 г. Целта на УчИ - БАН е да даде възможност за изява и развитие на ученици от 8-ми до 12-ти клас, които имат влечение и склонност към изследователска дейност в някоя от областите на науката или нейните приложения. Всеки участник в УчИ – БАН разработва самостоятелно или в съавторство определена тема. Това става под ръководството на учител, научен работник, университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените по време на разработката резултати се оформят в писмен вид като „Проект”.

Проектите могат да имат реферативен характер, но по-висока оценка ще се дава при наличието на елементи на оригиналност и творчество. В определен срок (посочен по-долу) проектите се предават в БАН за рецензиране и оценка от специалисти в съответната научна област. Авторите на най-успешните разработки получават покана да представят проекта си на организирана от БАН Ученическа научна сесия. Те получават и копие от рецензията, за да се съобразят с препоръките на рецензентите при представянето на проекта по време на сесията. При окончателното класиране на разработките ще се взема предвид както съдържанието на проекта, така и представянето му по време на Ученическата научна сесия. Авторите на най-високо оценените проекти ще получат за награда - правото да проведат едномесечен стаж в постоянно научно звено на БАН, където ще могат да ползват библиотека, лаборатория, изчислителни ресурси и др. Авторите на всички допуснати до Ученическата научна сесия проекти ще получат удостоверение за участие в работата на УчИ – БАН през 2016 година.

СРОКОВЕ

В срок до 30 септември 2016 г. проектите трябва да са подадени на адрес:

Българска академия на науките

Ученически институт

ул.”15 ноември” № 1

1040 София

 

Пратката трябва да съдържа две печатни подвързани копия на проекта и придружаващо писмо - заявление, че авторите желаят да бъдат допуснати до представяне на проекта на Ученическата научна сесия. Освен това в пратката се прилага и електронен носител (CD или флашка), на който е записан целия проект, придружаващото писмо и резюметата на български и английски език. Проекти, за които на електронния носител липсват тези файлове, няма да бъдат допускани до участие.

В срок до 31 октомври 2016 г. авторите на допуснатите до участие в Ученическата научна сесия проекти ще бъдат уведомени за мястото и часа на провеждане на сесията. Програмата на Ученическата научна сесия ще бъде обявена и на електронната страница на БАН.

doc1. Образец за заявление

docx2. Изисквания за оформяне и рецензиране

docx3. Представяне на проектите